Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ivan Vlkovič
107/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Ivan Vlkovič
6. Február 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Helena Gajdošíková
5/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Helena Gajdošíková
8. Február 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu
6/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
20. Február 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - Bartošovič Miroslav
9/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Miroslav Bartošovič
20. Február 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
11/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Maurery Ivana
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
13/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
15/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
16/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Jaroslav Fratrič
25. Marec 2023
dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
17/2023
0,00 € RC Sloboda zvierat Piešťany Obec Dolný Lopašov
25. Marec 2023
zmluva o prenájme KD
18/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
12. Apríl 2023
Dohoda o odstránení viacnásobného - duplicitného vlastníctva
24/2023
0,00 € Anna Jarábiková, rod. Slivová Obec Dolný Lopašov
1. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v suvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
25/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Máj 2023
dohoda č. 23_06_010_6
26/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
Aktivačný formulár komunikačného systému Munipolis
30/2023
0,00 € MUNIPOLIS s.r.o. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
31/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva č. 3230111 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
33/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti
34/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o nájme hrobového miesta - Treskoňová Marta
35/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Marta Treskoňová
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Božna Kičinová
37/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Božena Kičinová
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Mária Čerňanská
39/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mária Čerňanská