Centrálny register zmlúv

Obec Dubovany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 2/2019
11/2024
600,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 PZ Mariáš, Dubovany
22. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 2/2019
12/2024
700,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Dychová hudba Dubovanka, Dubovany
22. Február 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
13/2024
12,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
22. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 2/2019
10/2024
8 000,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Obecný športový klub Dubovany
12. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku
9/2024
1,00 € Adam Jošt a Michaela Joštová, Šulekovo, Mlynská 384/41 OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
7. Február 2024
Nájomná zmluva
8/2024
10,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 LP CAR s.r.o., Dubovany368
1. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
7/2024
10,00 € Peter Kollár, Dubovany č.129 OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
18. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
5/2024
118,40 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Katarína Štibraná, Štúrova ulica 268/35, Trebatice
22. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. V3105/23 uzatvorenej dňa 21.12.2023
6/2024
0,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Maroš Šimák a Zuzana Šimáková, obaja bytom Dubovany135
15. Január 2024
Kúpna zmluva
4/2024
3 325,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Ing. Miroslav Bugár a Ing. Anna Bugárová, Dubovany 230
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služby
3/2024
0,00 € HOUSTON, s.r.o.,Daxnerova 9, 010 01 Žilina OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
10. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
2/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
4. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/342
1/2024
0,00 € ELEKOS združenie -Organizácia zodpovednosti výrobcov, Párovská 44, 949 01 Nitra OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
28. November 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1020052006
60/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu
64/2023
140,28 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Nikola Mišíková, 922 08 Dubovany č.222 a Hovorka Roman, P. Jilemnického č. 746/34, 922 07 Veľké Kostoľany
22. December 2023
Kúpna zmluva
65/2023
1 940,00 € Obec Dubovany, 922 08 Dubovany 200 Maroš Šimák a Zuzana Šimáková, obaja bytom Dubovany135
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení združenia obcí Veselé ČOV
63/2023
0,00 € Združenie obcí Veselé ČOV, 922 08 Veselé 346 OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
6. December 2023
Zmluva č. 2723346 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizíáciou
62/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
4. December 2023
Dodatok č. 5 zo dňa 30.11.2023 k Poistnej zmluve č. 2405185248
61/2023
547,21 € Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
20. November 2023
Zmluva o prenájme traktora KUBOTA M5071 N č. 2314
57/2023
240,00 € Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200