Centrálny register zmlúv

Obec Chtelnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce_MC_Makovička_2024
RZ č. 5/2024
1 000,00 € Obec Chtelnica Materské centrum Makovička, o.z.
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce_DHZ_2024
RZ č. 3/2024
3 000,00 € Obec Chtelnica Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce_ZO ZPCCH a SZTP_2024
RZ č. 6/2024
1 400,00 € Obec Chtelnica Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Chtelnici
2. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
RZ č. 134/2023
132,38 € ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava Obec Chtelnica
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
RZ č. 10/2024
341,00 € EuroDent Chtelnica s.r.o. Obec Chtelnica
15. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 131/2023
45,50 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Chtelnica
15. December 2023
Zmluva o nájme bytových priestorov
RZ č. 129/2023
540,00 € Obec Chtelnica KAPA GROUP s.r.o.
14. December 2023
Zmluva o dielo
03/2023
53 019,60 € KLT, spol. s r. o. OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 1004/1 zo dňa 31.08.2009
RZ č. 128/2023
0,00 € Obec Chtelnica Elena Reháková, Michal Barkóci
5. December 2023
Zmluva o nájme bytových a nebytových priestorov
RZ č. 126/2023
200,00 € Obec Chtelnica Roman Stračár
29. November 2023
Zámenná zmluva
RZ č. 123/2023
0,00 € Alena Kyselicová, Pavol Kyselica Obec Chtelnica
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
RZ č. 117/2023
2 800,00 € Ing. Marta Tóthová Obec Chtelnica
2. November 2023
Zmluva o dielo
RZ č. 114/2023
26 088,00 € Cykloprojekt s.r.o. Obec Chtelnica
2. November 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
RZ č. 115/2023
1,00 € Obec Chtelnica Západosklovesnká distribučná, a.s.; Baumic, s.r.o.
31. Október 2023
Kúpna zmluva
RZ č. 112/2023
877,50 € Obec Chtelnica Lukáš Žažo
30. Október 2023
Kúpna zmluva pozemok
RZ č. 107/2023
9 652,50 € Obec Chtelnica Mgr. Patrik Suchý
30. Október 2023
Nájomná zmluva
RZ č. 100/2023
355,00 € Obec Chtelnica Vladimír Kováč a manž. Andrea
27. Október 2023
Kúpna zmluva
RZ č. 97/2023
1 477,50 € Obec Chtelnica Ing. Jozer Prítrský
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytových priestorov
RZ č. 101/2023
183,72 € Obec Chtelnica Iveta Jarábiková
27. Október 2023
Kúpna zmluva_Karolčíkovci
RZ č. 103/2023
622,50 € Obec Chtelnica Ing. Tatiana Karolčíková, Bc. Ján Karolčík