Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Jalšové
19. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Jalšové
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluvy
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov ....
2/2024
0,00 € NATUR-PACK Obec Jalšové
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424 027
1424 027
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové
18. Marec 2024
Dodatok č. 1 K ZOD č.17/2022 - Technologický servis pre ČOV Bioclar B60
Difatok č. 1 K ZOD č. 17/2022
1 680,00 € SERVIS ČOV SK s.r.o. Obec Jalšové
28. Február 2024
Kúpna zmluva autzatvorená v zmysle par. 588
Kúpna zmluva 1 2024
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024 na záujmové vzdelávanie detí
1/2024 D
240,00 € Centrum voľného času Dúha Obec Jalšové
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019/ES
1/2019/ES
160,00 € Ing. Andrej Žibek EKO - SPIRIT Obec Jalšové
26. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
4259/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jalšové
9. Február 2024
Zmluva č. 05/2024
05/2024
339,70 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Obec Jalšové
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2) a nasl. Obchodného zákonníka
1/2024
1 080,00 € AMD AudiTax, s.r.o. Obec Jalšové
18. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
72,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jalšové
4. Január 2024
Zmluva č. 23057108U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Zmluva 230571 08U02
190 323,00 € Enviromentálny fond Obec Jalšové
20. December 2023
Nájomná zmluva byt dom 211
Nájomná zmluva byt dom 211
199,20 € Obec Jalšové Viktor Pikus
20. December 2023
Nájomná zmluva bytový dom 216
Nájomná zmluva bytový dom 216
134,14 € Obec Jalšové Erik Gažovič
27. November 2023
Nájomná zmluva 2023
Nájomná zmluva 2023
154,75 € Obec Jalšové Ľubomír Paulík
15. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2502/ 2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jalšové
10. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl.Obč.zákonníka č.40/1964 Zb. v znp
Kúpna zmluva 2/2023
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
4. Október 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s ustanovením § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
Nájomná zmluva byt č.5 dom 211211
199,20 € Obec Jalšové Martin Pavlák