Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva 28 2022 o poskytovaní sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých
Zmluva 28 2022 o poskytovaní sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých
0,00 € DD a DSS pre dospelých Obec Jalšové
28. November 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
0,00 € Obec Jalšové Roman Ruttkay Miklian
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí podpory ...Zelené obce
Zmluva o poskytnutí podpory ...Zelené obce
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredie Obec Jalšové
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
0,00 € SOMO Jozef Peťovský Obec Jalšové
4. November 2022
Darovacia zmluva
ZML 3 63 2021 230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Jalšové
24. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.07.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.07.2021
0,00 € Unitima, s.r.o Obec Jalšové
19. Október 2022
Zmluva o spolupráci Zmluva uzatvorená § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka - poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Zmluva o spolupráci Zmluva uzatvorená § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka - poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
0,00 € Citron s.r.o., Obec Jalšové
17. Október 2022
Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové č.1
Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové č.1
0,00 € NETcon Europe, s.r.o. Obec Jalšové
5. Október 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
0,00 € Obec Jalšové Boris Beník
13. September 2022
Zmluva o dielo 17/2022 Technologický servis pre ČOV BIOCLAR B60
Zmluva o dielo 17/2022 Technologický servis pre ČOV BIOCLAR B60
0,00 € SERVIS ČOV SK s.r.o. Obec Jalšové
12. August 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
0,00 € Obec Jalšové Peter Šurina
12. August 2022
Dohoda o finančnej pomoci
Dohoda o finančnej pomoci
0,00 € Občianske združenie Pokoj a Dobro v Hlohovci Obec Jalšové
12. August 2022
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
0,00 € MK Hlas, s.r.o. Obec Jalšové
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA
Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Jalšové
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie ŽoD
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie ŽoD
200,00 € ISA projekta Obec Jalšové
13. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061602
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061602
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Jalšové
6. Júl 2022
Nájomná zmluva - byt
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Jalšové Patrik Bališ a Dominika bališová
30. Jún 2022
Výpoveď zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Výpoveď zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jalšové
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
Kupna Zmluva
1 210,00 € Mário Pavlovič a Vladimíra Pavlovičová Obec Jalšové
12. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122190661
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122190661
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové