Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Náj. zmluva byt.dom. 211 č. 11
Náj. zmluva byt.dom. 211 č. 11
0,00 € Obec Jalšové Alžbeta Pavlovičová
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 9
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 9
0,00 € Obec Jalšové Tatiana Mokošová
27. Január 2023
odatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 12
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 12
0,00 € Obec Jalšové Marek Hrnčár
27. Január 2023
Nájomná zmluva bytový dom 216 byt č. 1
Nájomná zmluva bytový dom 216 byt č. 1
0,00 € Jalšové 148, 92231 Jalšové Tomáš Paulovič
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 216 č. 2
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 216 č. 2
0,00 € Obec Jalšové Juraj Hrnčár
27. Január 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 3
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 3
0,00 € Obec Jalšové Patrik Bališ
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 216 č. 4
Náj. zmluva byt. dom č. 216 č. 4
0,00 € Obec Jalšové Klčo Jozef
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve byt. dom č. 216 č. 5
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 5
0,00 € Obec Jalšové Mgr. Nikola Glasnáková
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 6
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 6
0,00 € Obec Jalšové Denis Reinhardt
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 byt č. 7
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 byt č. 7
0,00 € Obec Jalšové Nikola Pavlovičová
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 8
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 8
0,00 € Obec Jalšové František Cehlárik
10. Január 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s Obec Jalšové
9. Január 2023
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Jalšové
9. Január 2023
Municipálny úver-Univerzál, Zmluva o úvere č. 2600123
Municipálny úver-Univerzál, Zmluva o úvere č. 2600123
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Jalšové
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Jalšové Ján Fiala
21. December 2022
Dohoda - Projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č. 22 06 054 94
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Jalšové
14. December 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO
Zmluva č. 22120801
0,00 € fidelity Trade s.r.o. Obec Jalšové
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € AMD AudiTax s.r.o. Obec Jalšové
12. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
1257/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Jalšové
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S22H100065
Zmluva č. S22H100065
Doplnená
0,00 € FCC, s.r.o. Hlohovec Obec Jalšové