Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/V/HC/0242
2022 OBC R V HC 0242
500,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Jalšové
10. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/HC/0240 o poskytnutí účelovej dotácie- MDD
2022/OBC/R/K/HC/0240
500,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Jalšové
10. Máj 2022
Zmluva o výkone činnosti ZOV 01 2022 RVS
Zmluva o výkone činnosti ZOV 01 2022 RVS
0,00 € Regionálna vodárenská spoločnosť, s.r.o. Obec Jalšové
6. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č.1 2021 o nájme pozemku Matúš Mokoš
Dohoda o ukončení Zmluvy č.1 2021 o nájme pozemku Matúš Mokoš
0,00 € Matúš Mokoš Obec Jalšové
4. Máj 2022
Rámcová zmluva -dodatok k zmluve 3/2019 č. 1 2022 o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva -dodatok k zmluve 3/2019 č. 1 2022 o poskytovaní služieb
0,00 € Milan Brodek - BRODEK A SPOL. Obec Jalšové
3. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č.1 2020 o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu
Dohoda o ukončení zmluvy č.1 2020 o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu
0,00 € RNDr. Peter Vyskočil, Obec Jalšové
3. Máj 2022
Zmluva č. 1422 033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 1422 033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové
27. Apríl 2022
Zmluva o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu
Zmluva o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu
0,00 € Peter Doskočil - PETROCOMP Obec Jalšové
25. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122192301
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.122192301
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
14. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122180460
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy
Dodatok č. 1 k zmluve o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy
0,00 € MaTiHr, s.r.o. Obec Jalšové
13. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122180468
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
13. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122180469
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové