Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluvám 5004592
Dotatok č. 1 k zmluvám 5004592
53,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Obec Jalšové
12. Júl 2023
Príkazná zmluva č. 121 VO/03/2023/EL-KSVO
121 VO/03/2023/EL-KSVO
300,00 € KOMUNAL SERVIS-Verejné obstrávanie, s.r.o. Obec Jalšové
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
2 080,00 € Houston s.r.o. Obec Jalšové
19. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok k zmluve č. S22H100065
13,77 € FCC Hlohovec s.r.o. Obec Jalšové
13. Jún 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
400,00 € Webex.digital, s.r.o. Obec Jalšové
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 22120801
2212081
126,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o dielo - KD- zníženie energetickej náročnosti objektu
Zmluva o dielo
201 136,63 € VM mont s.r.o. Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
230374-L13.0319.19.0003-ZBZ_VB
5,40 € Západoslovenská distribučná a.s Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s Obec Jalšové
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423 029
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové
25. Apríl 2023
Dodatok č. 2/2023
28/2022
263,40 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Obec Jalšové
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
479/2023
40,00 € Obec Jalšové Blažena Julenyová
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
478/2023
40,00 € Obec Jalšové Miloš Pavlovič
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
477/2022
40,00 € Obec Jalšové Oľga Valovičová
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
465/2023
40,00 € Obec Jalšové Marta Trebišovská
5. Apríl 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov
Dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK Obec Jalšové
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/007
23/007
300,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Jalšové
20. Marec 2023
Zmluva č. RT-160323-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
RT-160323-01 o vytvorení webstránky
0,00 € digitálna samospráva, s.r.o. Obec Jalšové
15. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
230374-L13.0319.19.0003-ZBY_VB
0,00 € Západoslovenská distribučná , a.s. Obec Jalšové
15. Marec 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
230376-L13.0319.19.0003-ZBZ_KZ
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové