Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve
3
16,50 € 3W Slovakia, s. r. o., Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce Obec Kľačany, Kľačany 211
25. Apríl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2022_8
0,00 € Dominika Šajtlavová Obec Kľačany, Kľačany 211
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku v Obci Kľačany
1
0,00 € Mária Machatová ASTRA, Podvinohrady 547, 951 35 Veľké Zálužie Obec Kľačany, Kľačany 211
3. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve
2
0,00 € 3W Slovakia, s. r. o., Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce Obec Kľačany, Kľačany 211
22. Jún 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2022_09
0,00 € Miroslav Kollár Obec Kľačany, Kľačany 211
24. Jún 2022
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
ZM_2022_10
0,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, 949 01 NITRA Obec Kľačany, Kľačany 211
4. Júl 2022
Dodatok k zmluve č. S00T100014 o zvoze a skládkovaní odpadu
ZM_2022_11
0,00 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
13. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z_2022_13
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061601
ZM_202214
0,00 € FidelityTrade s.r.o Kornela Mahra 3 917 08 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZM_2022_13
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Obec Kľačany, Kľačany 211
29. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ZM_2022_15
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
8. August 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
ZM_2022_16
0,00 € T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49,821 06 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
28. September 2022
Dodatok k zmluve č. S00T100014 o zvoze a skládkovaní odpadu
ZM_2022_18
0,00 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Október 2022
Dohoda a protokol č. 28/2022 o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu
ZM_2022_19
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Október 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
ZM_2022_20
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
22. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2022_21
0,00 € Peter Daniš Obec Kľačany, Kľačany 211
2. Január 2023
Zmluva o dodaní a inštalácii kompenzačnej jednotky
ZM_2022_22
0,00 € ZSE energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_05
0,00 € Jozef Cvíčela Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_06
0,00 € Miroslav Valko Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_07
0,00 € Eliška Piňáková Obec Kľačany, Kľačany 211