Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_08
0,00 € Milan Poláčik Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_09
0,00 € Ing. Boris Blesák Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_10
0,00 € Jaroslav Valko Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_11
0,00 € Oľga Drábeková Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_12
0,00 € Ing. František Kaluža Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_13
0,00 € Igor Divinec Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_04
0,00 € Lazarčík Jozef Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_03
0,00 € Sedláček Milan Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_14
0,00 € Marek Rojko Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_15
0,00 € Mgr. Michal Unger Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_16
0,00 € Ing. Jan Horvátová Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_17
0,00 € Mgr. Andrej Selecký Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_18
0,00 € František Burda Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_26
0,00 € Peter Talian Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_27
0,00 € Ľuboš Jurena Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_28
0,00 € Mária Miklovičová Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_29
0,00 € Milan Srnka Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_30
0,00 € Peter Jurík Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_202331
0,00 € Pavol Blažo Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_20
0,00 € Anton Miklovič Obec Kľačany, Kľačany 211