Centrálny register zmlúv

Obec Krakovany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. Z-O/2024/TKO/347 - zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
85/2023
0,00 € ELEKOS Obec Krakovany
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažér kybernetickej bezpečnosti
1/2024
54,00 € Osobnyudaj.sk-KB IV, s.ro. Obec Krakovany
3. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3218/2023
84/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Krakovany
6. November 2023
Príloha č.1 Zmluvy čL-17/TDO/1996 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
68/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Krakovany
6. November 2023
Zmluva o zabezpečení zberu použitého textilu, odevov a obuvi
69/2023
Doplnená
0,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. Obec Krakovany
20. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020312008
79/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Krakovany
20. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve č.16/2022
81/2023
0,00 € OPATRÍME Vás, n.. Obec Krakovany
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci - LOCAL MEDIA
82/2023
0,00 € Mgr. Juraj Filo LOCAL Media Obec Krakovany
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí jednorázového nenávratného finančného príspevku
83/2023
865,20 € Dotyk života o.z. Obec Krakovany
20. December 2023
Zmluva o sponzorskom dare TAVOS 2023
80/2023
1 100,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Krakovany
13. December 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - vecné bremeno
78/2023
0,00 € Rndr. Denisa Králiková a Ing. Andrea Lindovská Obec Krakovany
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí Príspevku_IROP-CLLD-AMD3-512-002-001 - IROP-CLLD-AMD3-512-002-001
77/2023
5 473,68 € Miestna akčná skupina Holeška Obec Krakovany
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - externý manežment
74/2023
1 000,00 € Prvá Európska Konzultačná, s.r.o. Obec Krakovany
1. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. 16/2022
75/2023
0,00 € OPATRÍME Vás, n.. Obec Krakovany
1. December 2023
Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 2404863896
76/2023
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Krakovany
22. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122351930 - ZŠ
73/2023
264,49 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Krakovany
10. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
71/2023
148 542,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Krakovany
8. November 2023
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č.2404863896
70/2023
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Krakovany
27. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny č.3218/2023
67/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Krakovany
27. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny č.2228/2023
66/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Krakovany