Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM147/2024
3,94 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Jún 2023
DODATOK č. 10 K ZMLUVE O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ÚRADU SAMOSPRÁVY zo dňa 30.1.2008 v znení neskorších dodatkov
ZM30_2023
0,60 € Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice Obec Pečeňady, Pečeňady 93
14. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
ZM180/2024
0,04 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Apríl 2022
Dohoda o skončení zmluvného záväzkového vzťahu
ZM44/2022
0,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Máj 2022
Zmluva o zbere odpadu
ZM48/2022
0,00 € Bomat, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 380 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM51/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM50/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely softvérového produktu mOBEC
ZM136/2022
0,00 € T-MAPY, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM173/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 14.12.2009 o správe a prevádzkovaní vodných diel
ZM185/2022
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM193/2022
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Zakladateľskej listine zo dňa 10.06.2022
ZM191/2022
0,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM196/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 056 51 Poprad Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM203/2022
0,00 € Adam Mužila, 922 07 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. November 2022
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM204/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020212007
ZM207/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM208/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
5. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM1/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 24.03.2022 o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM2/2023
0,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B. Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-05/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
ZM3/2023
0,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93