Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM76/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM77/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM78/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM79/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM80/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM71/2022
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM51/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM50/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM49/2022
97,55 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Máj 2022
Zmluva o zbere odpadu
ZM48/2022
0,00 € Bomat, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 380 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM47/2022
293,55 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM45/2022
9 500,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
28. Apríl 2022
Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu
ZM46/2022
15,60 € Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Apríl 2022
Dohoda o skončení zmluvného záväzkového vzťahu
ZM44/2022
0,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZM43/2022
11 484,00 € Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM42/2022
500,00 € Spoločnosť Parkinson Slovensko Obec Pečeňady, Pečeňady 93