Centrálny register zmlúv

Obec Prašník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva č. KB/ZO/2023MKB23514-2
3/2024
42,00 € Obec Prašník Osobnyudaj.sk-KB III, s.r.o
1. Február 2024
Darovacia zmluva
2/2024
0,00 € Obec Prašník Leonard Dobrucký
4. Január 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. Z-O/2024/TZK/359
0,00 € Obec Prašník Elekos
18. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
47/2023
0,00 € Thermklima s.r.o. Obec Prašník
18. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
51/2023
12,50 € Obec Prašník Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
18. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
53/2023
0,00 € THERMKLIMA s.r.o. Obec Prašník
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účet
50/2023
0,00 € VÚB, a.s. Obec Prašník
1. November 2023
Nájomná zmluva č. 11/2023
49/2023
335,52 € Blahová Zuzana, Blaha Jaroslav Obec Prašník
31. Október 2023
Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorínov
48/2023
1 529,10 € Obec Prašník Topset
25. Október 2023
Kúpna zmluva
47/2023
140 000,00 € THERMKLIMA s.r.o. Obec Prašník
27. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena
46/2023
20,00 € Obec Prašník Marek Škodáček a manželka Monika
8. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
45/2023/A
20,00 € Obec Prašník Marek Škodáček a manželka Monika
7. September 2023
Nájomná zmluva
12/2023/44
335,52 € Miroslav Veselý, Alena Veselá Obec Prašník
7. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
45/2023
20,00 € Obec Prašník Marek Škodáček a manželka Monika
5. September 2023
Zmluva o umeleckom výkone
43/2023
350,00 € Tibor Sloboda Obec Prašník
4. August 2023
Mandátna zmluva
42/2023
400,00 € Ing. arch. Karol Ďurenec Obec Prašník
4. August 2023
Zmluva o dielo č. UP-01/2023
41/2023
27 300,00 € CITYPLAN, s.r.o Obec Prašník
1. August 2023
Nájomná zmluva 40/2023/10
40/2023
335,52 € Franko Miroslav, Emília Franková Obec Prašník
27. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
39/2023
20,00 € Obec Prašník Marek Škodáček, Monika Škodáčková
13. Júl 2023
Príkazná zmluva
38/2023
300,00 € Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava Obec Prašník