Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Dohoda č. 23/06/010/20
23/06/010/20
0,00 € Obec Rakovice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
28. November 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1020012006
Dodatok č. 13
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o., 390, 91613 Kostolné Obec Rakovice
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení združenia obcí Veselé ČOV
Dodatok č.2
0,00 € Obec Rakovice Obec Borovce, Obec Veselé, Obec Dubovany
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Z-O/2024/TZKO/360
0,00 € Obec Rakovice ELEKOS
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1_809254983267
0,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
26. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve
Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 12.6.2009
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o Obec Rakovice
14. Február 2024
Dohoda o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie
6/2024
0,00 € Ecocities, s.r.o., 92101 Piešťany Obec Rakovice
29. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice č. 21/2024
13/2024
0,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
12. Jún 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 30.1.2008
Dodatok č.10 k zmluve o zriadení spoločného úradu
0,60 € Obec Bašovce,Borovce,Dolný Lopašov,Drahovce,Dubovany,Chtelnica,Krakovany,Nižná,Ostrov,Pečeňady,Prašník,Rakovice,Sokolovce,Trebatice,Veľké Kostoľany,Veľké Orvište,Veselé,Šípkové,Šterusy Obec Rakovice
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme majetku obce č. 8/2024
8/2024
1,00 € Obec Rakovice Telovýchovná jednota Rakovice
16. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/3
7,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
10. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/4
7,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/14/181/2022
7,50 € Obec Rakovice Kollárová Zuzana
11. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/14/182/2022
7,50 € Obec Rakovice Talajka Andrej
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
D/02/007/2024
8,05 € Obec Rakovice Milan Štefina
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/13/076/2023
8,15 € Obec Rakovice Štefan Hochel
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/5
10,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/6
10,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových pristorov
2023/1
10,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024
10,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé