Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
22092023
148,84 € Obec Rakovice Pavel Bábik
30. November 2022
Nájomná zmluva
52092022
150,05 € Obec Rakovice Pinčárová,Pinčár
29. December 2022
Nájomná zmluva
32102023
150,05 € Obec Rakovice Mária Gajarská
29. December 2022
Nájomná zmluva
62092023
150,05 € Obec Rakovice Barunka Ivančíková
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
82102023
150,05 € Obec Rakovice Andrea Šuteková
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 6102024
9/2024
150,05 € Obec Rakovice Lucia Jurišová, Tomáš Juriš
28. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 32092024
16/2024
150,05 € Obec Rakovice Lucia Společníková
27. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/5/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2022/5/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Mesto Trnava
28. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/4/CVČ
2022/4/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Obec Trebatice, 92210 Trebatice
3. Január 2023
Dohoda o spolupráci č. 2022/8/CVČ
2022/8/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Mesto Vrbové
14. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/7/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/7/CVČ
156,00 € Mesto Piešťany Obec Rakovice
13. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/8/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/8/CVČ
160,00 € Obec Sokolovce Obec Rakovice
14. November 2023
Dohoda o spolupráci
3792312
160,00 € Obec Rakovice Mesto Piešťany
13. December 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/5/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/5/CVČ
160,00 € Mesto Vrbové Obec Rakovice
1. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 20110103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchnského a reštauračného odpadu
7
170,58 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní: služieb technika požiarnej ochrany, služieb autorizovaného bezpečnostného technika č. 6/2024
15/2024
180,00 € Miroslav Madeja Obec Rakovice
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1_809254424582
193,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
19. Júl 2022
Dodatok č.2 k zmluva o dielo
č.2 zo dňa 30.06.2022
200,00 € CO-PRO, s.r.o., Macharova 3, 810 00 Bratislava Obec Rakovice
6. December 2023
Poistná zmluva
2409318384
217,08 € Generali Poisťovňa Obec Rakovice
5. December 2022
Licenčná zmluva
5.12.2022
240,00 € eSYST, s.r.o. Obec Rakovice