Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/8/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/8/CVČ
160,00 € Obec Sokolovce Obec Rakovice
14. November 2023
Dohoda o spolupráci
3792312
160,00 € Obec Rakovice Mesto Piešťany
13. December 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/5/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/5/CVČ
160,00 € Mesto Vrbové Obec Rakovice
27. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/5/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2022/5/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Mesto Trnava
28. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/4/CVČ
2022/4/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Obec Trebatice, 92210 Trebatice
3. Január 2023
Dohoda o spolupráci č. 2022/8/CVČ
2022/8/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Mesto Vrbové
14. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/7/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/7/CVČ
156,00 € Mesto Piešťany Obec Rakovice
30. November 2022
Nájomná zmluva
52092022
150,05 € Obec Rakovice Pinčárová,Pinčár
29. December 2022
Nájomná zmluva
32102023
150,05 € Obec Rakovice Mária Gajarská
29. December 2022
Nájomná zmluva
62092023
150,05 € Obec Rakovice Barunka Ivančíková
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
82102023
150,05 € Obec Rakovice Andrea Šuteková
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 6102024
9/2024
150,05 € Obec Rakovice Lucia Jurišová, Tomáš Juriš
28. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 32092024
16/2024
150,05 € Obec Rakovice Lucia Společníková
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
22092023
148,84 € Obec Rakovice Pavel Bábik
29. December 2022
Nájomná zmluva
72092023
129,68 € Obec Rakovice Ľuboš Bažáni a Lucia Bažániová
25. Október 2023
Nájomná zmluva
12092023
117,26 € Obec Rakovice Milan Števík
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb 3123032301
3123032301
115,40 € Lombard s.r.o. Obec Rakovice
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2024
14/2024
108,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
5. Január 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 20110103
č.6
94,98 € Obec Rakovice Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 63/2023
63/2023
84,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice