Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/14/181/2022
7,50 € Obec Rakovice Kollárová Zuzana
11. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/14/182/2022
7,50 € Obec Rakovice Talajka Andrej
16. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/3
7,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
10. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/4
7,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme majetku obce č. 8/2024
8/2024
1,00 € Obec Rakovice Telovýchovná jednota Rakovice
12. Jún 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 30.1.2008
Dodatok č.10 k zmluve o zriadení spoločného úradu
0,60 € Obec Bašovce,Borovce,Dolný Lopašov,Drahovce,Dubovany,Chtelnica,Krakovany,Nižná,Ostrov,Pečeňady,Prašník,Rakovice,Sokolovce,Trebatice,Veľké Kostoľany,Veľké Orvište,Veselé,Šípkové,Šterusy Obec Rakovice
6. Apríl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
Z2022/1
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Rakovice
19. Apríl 2022
Zmluva o prenájme kompostéra č. 2/2022
2/2022
0,00 € Obec Rakovice HOCHEL s.r.o.
20. Apríl 2022
Zmluva o prenájme kompostéra č. 5/2021
5/2021
0,00 € Obec Rakovice Denis Krajčo
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov
zo dňa 27.04.2022
0,00 € Marius Pedersen Obec Rakovice
28. Apríl 2022
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
z 27.4.2022
0,00 € Obec Rakovice Marius Pedersen
6. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 300072022
300072022
0,00 € CEVEO, s.r.o., 94, 956 01 Lipovník Obec Rakovice
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme kompostéra č. 3/2022
3/2022
0,00 € Obec Rakovice Lukáš Krajčo
17. August 2022
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
1000160722
0,00 € SPP - distribúcia, a.s., 82511 Bratislava Obec Rakovice
24. August 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektiny
310081/2022-R
0,00 € Pow-en a.s. Obec Rakovice
18. December 2022
Darovacia zmluva
OcÚR-40/2022-002
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Rakovice
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009
Dodatok č. 1 k zmluve z 12.06.2009
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o Obec Rakovice
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 27.04.2022
0,00 € Marius Pedersen Obec Rakovice
5. Apríl 2023
Zmluva o prenájme kompostéra č. 1/2023
1/2023
0,00 € Obec Rakovice Lukáš Košinár
3. Máj 2023
Dohoda č. 23/06/010/2
23/06/010/2
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Rakovice