Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202435
RA-SNCA/20202435
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Rakovice
10. November 2023
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-14/TDO/1995 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-14/TDO/1995
0,00 € Marius Pedersen Obec Rakovice
10. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen Obec Rakovice
14. November 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice
62/2023
0,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
15. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu"POP3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_616
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Rakovice
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu umelca
zo dňa 16.11.2023
0,00 € CirKusKus, o.z. Obec Rakovice
20. November 2023
Dohoda č. 23/06/010/20
23/06/010/20
0,00 € Obec Rakovice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
28. November 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1020012006
Dodatok č. 13
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o., 390, 91613 Kostolné Obec Rakovice
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení združenia obcí Veselé ČOV
Dodatok č.2
0,00 € Obec Rakovice Obec Borovce, Obec Veselé, Obec Dubovany
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Z-O/2024/TZKO/360
0,00 € Obec Rakovice ELEKOS
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1_809254983267
0,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
26. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve
Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 12.6.2009
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o Obec Rakovice
14. Február 2024
Dohoda o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie
6/2024
0,00 € Ecocities, s.r.o., 92101 Piešťany Obec Rakovice
29. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice č. 21/2024
13/2024
0,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice