Centrálny register zmlúv

Obec Trakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení
7/2024
6 068,74 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trakovice
15. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
4/2024
25,50 € František Beňo a Barbora Beňová Obec Trakovice
15. Február 2024
Zmluva o dielo
5/2024
90 784,07 € CS, s.r.o. Obec Trakovice
15. Február 2024
Zmluva o dielo
6/2024
77 893,51 € CS, s.r.o. Obec Trakovice
7. Február 2024
Zmluva o kontrolnej činnosti
3/2024
230,00 € EKOTEC, s.r.o. Obec Trakovice
5. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
70/2023
0,00 € Ing. Barbora Chudá Obec Trakovice
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
71/2023
68,00 € BC SAFETY s.r.o. Obec Trakovice
5. Február 2024
Kúpna zmluva - Dodatok č. 1
1/2024
0,00 € Andrej Minarovič Obec Trakovice
5. Február 2024
Kúpna zmluva - Dodatok č. 1
2/2024
0,00 € Petra Moravčíková Obec Trakovice
2. Január 2024
ZTmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
69/2023
0,00 € ELEKOS Obec Trakovice
20. December 2023
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/613
67/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Trakovice
20. December 2023
Kúpna zmluva
68/2023
83 210,00 € Jozef Ilenčík a manž. Kristína Obec Trakovice
13. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 1020192007
66/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Obec Trakovice
8. December 2023
Dodatok č. 2
65/2023
22 000,00 € AST DENT, s.r.o. Obec Trakovice
6. December 2023
Kúpna zmluva
64/2023
72 590,00 € Novosad Marek a Novosadová Soňa Obec Trakovice
4. December 2023
Kúpna zmluva
63/2023
56 610,00 € Pekarovič Stanislav a Pekarovičová Zuzana Obec Trakovice
30. November 2023
Kúpna zmluva
58/2023
91 560,00 € Martin Bučko, Kristína Jančičková Obec Trakovice
30. November 2023
Kúpna zmluva
59/2023
93 296,00 € Stanislav Nemec a Valéria Nemcová Obec Trakovice
30. November 2023
Kúpna zmluva
60/2023
40 533,70 € Moravčíková Petra, Moravčík Juraj Obec Trakovice
30. November 2023
Kúpna zmluva
61/2023
56 242,00 € Minarovič Andrej Obec Trakovice