Centrálny register zmlúv

Mesto Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
NZ - prenájom pozemku - letné exteriérové sedenie - Trojičné námestie 3
82/2024
1 064,98 € Mesto Trnava ReBarbora spol. s.r.o.
6. Marec 2024
Poskytnutie finančenej dotácie z rozpočtu mesta
195/2024
1 000,00 € Mesto Trnava Spoločenstvo Tulipánci
20. Máj 2024
ZoBZoZVB - na časti pozemkov v k.ú. Trnava, parc. registra "C" č. 5676/17, 5676/52, 5676/53, 5676/54, 5674/22, MZ 1072/2022
946/2022
0,00 € Immo - Log - SK Alpha s r.o. Mesto Trnava
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ - úprava výšky nájomného
258/2024
0,00 € Mesto Trnava MaPa Appetito s.r.o.
20. Máj 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve z 30. apríla 2021
351/2024
0,00 € Neuvedené Ľuboš Križan
20. Máj 2024
Zmluva o výpožičke časti nebytových priestorov - objekt Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
362/2024
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Mesto Trnava
16. Máj 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve z 29. apríla 2021
349/2024
0,00 € Mesto Trnava František Jurina
16. Máj 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve z 30. apríla 2021
350/2024
0,00 € Mesto Trnava Refet Sali
15. Máj 2024
"Dodatok č. 1 - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 3",
344/2024
138 156,77 € INGDOP s.r.o., organizačná zložka Mesto Trnava
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 - "Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 4"
345/2024
256 458,85 € INGDOP s.r.o., organizačná zložka Mesto Trnava
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
359/2024
0,00 € Mesto Trnava Neuvedené
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku KZ - úprava článku I. odsek 2, písm. a), MZ 451/2024
340/2024
0,00 € Mesto Trnava Ivan Gašparovič
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - HaZZ
338/2024
866,03 € Neuvedené Mesto Trnava
13. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančnej dotácie
341/2024
0,00 € Mestská televízia Trnava, s.r.o. Mesto Trnava
10. Máj 2024
NZ - prenájom pozemku - letné exteriérové sedenie - Františkánska 19
335/2024
938,40 € Mesto Trnava Perk s. r. o.
8. Máj 2024
NZ - prenájom pozemku - letné exteriérové sedenie - Kollárova
336/2024
507,45 € Mesto Trnava Mattre Gastronomy s. r. o.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava
204/2024
15 000,00 € JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava Mesto Trnava
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta
248/2024
1 500,00 € Mesto Trnava BIKE RACING SLOVAKIA
6. Máj 2024
NZ - prenájom pozemku - letné exteriérové sedenie - Hlboká 29
334/2024
1 781,84 € Mesto Trnava NTFC s.r.o.
6. Máj 2024
Protokol crz č. 00469/2024-OV-0250018/24.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí
342/2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Trnava