Centrálny register zmlúv

Obec Trstín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí reklamy
ZML125/2024-425
200,00 € Obec Trstín Kovobel,a.s
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí reklamy
ZML125/2024-361
300,00 € Obec Trstín INGSTEEL, spol. s r.o.
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí reklamy
ZML125/2024-347
1 000,00 € Obec Trstín ise, s.r.o.
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí reklamy
ZML125/2024-354
750,00 € Obec Trstín ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
12. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201916
30,00 € Obec Trstín Vöröšová Viera
12. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0101917
15,00 € Obec Trstín Vöröšová Viera
10. Apríl 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
ZML85/2024-324
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Trstín
8. Apríl 2024
Zmluva o zrušení vecných premien
ZML75/2024-183
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trstín
4. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
ZML115/2024-313
0,00 € CHATL - advokátska kancelária, s.r.o. Obec Trstín
3. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201915
30,00 € Obec Trstín Benedikovičová Viera
2. Apríl 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
ZML85/2024-297
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Trstín
2. Apríl 2024
Dodatok č 1 k Zmluve o dielo č. TRS-Ocú-257/2023/2356
ZML89/2024-233
18 165,58 € KALDOSTAV, s.r.o. Obec Trstín
22. Marec 2024
Zmluva č. 3240181 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
ZML273/2024-102
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Trstín
21. Marec 2024
Nájomná zmluva
ZML28/2024-122
5 246,28 € Obec Trstín Kučerová Stanislava
20. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0101688
30,00 € Obec Trstín Sedláček Štefan
19. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0301913
45,00 € Obec Trstín Kučerová Mária
19. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0301914
30,00 € Obec Trstín Štuller Ľubomír Ing.
14. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0301863
30,00 € Obec Trstín Klvačová Blažena
14. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0101866
30,00 € Obec Trstín Klvačová Blažena
13. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201901
15,00 € Obec Trstín Hostýn Vladimír MUDr.