Centrálny register zmlúv

Obec Trstín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí reklamy
TRS-Ocú-139/2022-400
500,00 € ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Trstín
5. Máj 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-134/2022-372
143,91 € Alena Plevková Obec Trstín
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo
TRS-Ocú-107/2022-346
24 459,00 € Altech MS, s.r.o Obec Trstín
16. August 2022
Zmluva o dielo
TRS-Ocú-107/2022-776
15 952,80 € Altech MS, s.r.o Obec Trstín
5. Máj 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-136/2022-374
142,91 € Andrea Danišová Obec Trstín
5. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania a implentácie projektov
TRS-Ocú-108/2022-315
25,00 € AtoZ Grant, s.r.o. Obec Trstín
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
TRS-Ocú-166/2022-579
0,00 € BANSKÉ PROJEKTY s.r.o. Obec Trstín
29. Apríl 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-129/2022-367
209,32 € Bohumil Hulík a Jozefína Hulíková Obec Trstín
5. Máj 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-131/2022-269
148,07 € Čambálová Petra Obec Trstín
5. Máj 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-128/2022-366
148,05 € Danišová Elena Obec Trstín
29. Apríl 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-133/2022-371
153,80 € Daša Takáčová a Štefan Takáč Obec Trstín
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
TRS-Ocú-140/2022-384
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Trstín
5. Máj 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-122/2022-359
212,48 € Eva Pinterová a Ján Pintér Obec Trstín
5. Máj 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
TRS-Ocú-135/2022-373
221,80 € Gabriel Hlavatý a Miroslava Hlavatá, Trstín 573 Obec Trstín
6. Máj 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
TRS-Ocú-144/2022-396
641,40 € Generali Poisťovňa, a. s. Obec Trstín
6. Máj 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
TRS-Ocú-144/2022-397
633,84 € Generali Poisťovňa, a. s. Obec Trstín
9. Máj 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
TRS-Ocú-144/2022-412
1 664,04 € Generali Poisťovňa, a. s. Obec Trstín
25. Máj 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii č. 1/2022/004
TRS-Ocú-139/2022-576
150,00 € Generali Poisťovňa, a. s. Obec Trstín
16. Júl 2022
Rámcová poistná zmluva
TRS-OcU-192/2022-712
20,34 € Generali Poisťovňa, a. s. Obec Trstín
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo
TRS-Ocú-107/2022-318
37 021,68 € HOTELTEC s.r.o. Obec Trstín