Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
IZ 168/16/050/24
36,50 € Mesto Vrbové Nestešová Sylvia
16. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
IZ 119/23/048/24
0,00 € Domov dôchodcov Hrachovište, n.o. Mesto Vrbové
16. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
IZ 119/23/049/24
129,50 € Domov dôchodcov Hrachovište, n.o. Mesto Vrbové
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/044/24
1 000,00 € Mesto Vrbové MO Slovenského červeného kríža
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/045/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Vrbové
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/046/24
1 000,00 € Mesto Vrbové ZO Slovenské zväzu telesne postihnutých Vrbové
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie dokumentácie: "Projekt " telocvičňa II. Základná škola""
IZ 032/24/047/24
22 200,00 € Čomor Achitekt, s.r.o. Mesto Vrbové
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2107
35,00 € Mesto Vrbové Kubran Jozef
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2106
35,00 € Mesto Vrbové Fajnor Vladimír
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2105
35,00 € Mesto Vrbové Pekník Ivan
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2104
35,00 € Mesto Vrbové Pekník Ivan
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2108
35,00 € Mesto Vrbové Šimurková Marcela
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2109
70,00 € Mesto Vrbové Vrábliková Mária
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2103
70,00 € Mesto Vrbové Hadárová Daniela
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2100
70,00 € Mesto Vrbové Trgalová Jana
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2101
105,00 € Mesto Vrbové Madunická Marta
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2102
45,00 € Mesto Vrbové Vislocký Slavomír
8. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
IZ 030/24/042/24
0,00 € Mesto Vrbové Metalux, s.r.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1/2024/295/4-13
1/2024/295/4-13
70,04 € Mesto Vrbové Eva Miške
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2097
105,00 € Mesto Vrbové Košinárová Svetlana