Centrálny register zmlúv

Obec Zavar

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
69/2023
0,00 € Logistické centrum Trnava s.r.o. Obec Zavar
27. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/6/2023
3,00 € Obec Zavar František Kudláč
19. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov telocvične
68/2023
0,00 € Martin Maliarik Obec Zavar
19. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/52/2023
3,00 € Obec Zavar Danka Oravcová, Ing.
13. September 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001174-128
67/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Zavar
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
65/2023
0,00 € encare, s.r.o Obec Zavar
11. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
66/2023
294,20 € Logistické centrum Trnava s.r.o. Obec Zavar
30. August 2023
Mandátna zmluva č. 58/2023
58/2023
3 600,00 € LEDAS, s.r.o Obec Zavar
30. August 2023
Zmluva o dielo č. 62/2023
62/2023
69 840,00 € ATELIER V19 s.r.o. Obec Zavar
30. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov Kutlúrneho domu
63/2023
50,00 € Magic Marion Show - Štefan Lánik Gubo Obec Zavar
30. August 2023
Zmluva č. 2023_KRG_POP3ZŠ_PKPO_893 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP: Podpora pomáhajúcich profesií 3
64/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Zavar
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar v rok 2023
60/2023
670,00 € Občianske združenie Humánum Obec Zavar
24. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/117/2023
10,00 € Obec Zavar Ľubomír Bednár
23. August 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektrických zariadení
59/2023
326,97 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Obec Zavar
23. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov Kutlúrneho domu
61/2023
500,00 € Jana Slováková Obec Zavar
15. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar
57/2023
0,00 € KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o Obec Zavar
8. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov Kutlúrneho domu
56/2023
60,00 € EP - IQ SK, s.r.o. Obec Zavar
2. August 2023
Zmluva o prevádzke nápojových a predajných automatov
54/2023
0,00 € Dallmayr Vending & Office k.s. Obec Zavar
2. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z302091DHG4-91-108
55/2023
62 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zavar
1. August 2023
Kúpna zmluva
53/2023
1,00 € Miroslav Šurina, Ing. Miroslav Šurina, Linda Grmanová Obec Zavar