Centrálny register zmlúv

Mesto Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 35/2024/OPM-KU
35/2024
27 698,00 € OZcentrumBB.sk Mesto Banská Bystrica
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 36/2024/OPM-KU
36/2024
10 166,00 € OZcentrumBB.sk Mesto Banská Bystrica
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38/2024/OPM-KU
38/2024
10 904,00 € Podlavice - Skubín, o.z. Mesto Banská Bystrica
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37/2024/OPM-KU
37/2024
38 818,00 € Spoločenstvo Rudlová-Sásová Mesto Banská Bystrica
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 39/2024/OPM-KU
39/2024
21 416,00 € Mesto Banská Bystrica Neuvedené
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/2024/OPM-KU
40/2024
14 050,00 € Za dôstojnú Radvaň Mesto Banská Bystrica
22. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 564/2023/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
758/2024
381,00 € Mesto Banská Bystrica Ing. Babeta Ilčíková
22. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 273/2023/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
757/2024
3 319,20 € Mesto Banská Bystrica Emília Hrabčáková
22. Február 2024
dodatok č. 1 k Zmluve č. 2244/2023/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
745/2024
1 356,60 € Mesto Banská Bystrica Ing. Matej Petrík
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2798/2023/ORA
759/2024
3 641,94 € PEMAX PLUS, spol. s r.o. Mesto Banská Bystrica
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného FP č. Z311071CMQ2
761/2024
441 297,36 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Február 2024
Darovacia zmluva zo dňa 21.2.2024
770/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica OZcentrumBB.sk
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2559/2023/ORA-IV
771/2024
4 200,00 € OON Design s.r.o. Mesto Banská Bystrica
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2558/2023/ORA-IV
772/2024
4 920,00 € OON Design s.r.o. Mesto Banská Bystrica
21. Február 2024
Zmluva č. 135/2024/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
135/2024
563,40 € Mesto Banská Bystrica Ing. Eva Zverbíková
21. Február 2024
Zmluva č. 137/2024/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
137/2024
255,60 € Mesto Banská Bystrica Alena Kozová
21. Február 2024
dodatok č. 1 k Zmluve č. 101/2024/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
701/2024
6,00 € Mesto Banská Bystrica Rudolf Obsud
21. Február 2024
dodatok č. 7 k Zmluve č. 766/2021/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
702/2024
2 508,00 € Mesto Banská Bystrica Iveta Radošová
21. Február 2024
dodatok č. 8 k Zmluve č. 1776/2020/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
741/2024
429,72 € Mesto Banská Bystrica Roman Šimko
21. Február 2024
dodatok č. 9 k Zmluve č. 1174/2020/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
740/2024
984,00 € Mesto Banská Bystrica Ingrid Styková