Centrálny register zmlúv

Mesto Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
771/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mesto Brezno
27. November 2023
Rámcová zmluva na zabezpečenie stravovania prijímateľov sociálnych služieb v ZPS a DS Brezno
1412/2023
340 170,00 € PERLA GASTRO s.r.o. Mesto Brezno
29. November 2023
Zmluva o dodávke odbere tepla č. 014/2024
1051/2023
0,00 € BREZNO ENERGIA, s. r. o. Mesto Brezno
7. December 2023
Informačný kiosk webaplikácia s podporou dotykového rozhrania
1356/2023
0,00 € Aquapower s.r.o. Mesto Brezno
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa Melisa Brezničanová
1429/2023
400,00 € Mesto Brezno Matúš Brezničan
5. December 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa § 10 a § 26 zákona č. 417/2013 Z. z.
1430/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Mesto Brezno
5. December 2023
Zámenná zmluva - ulica Krátka
1383/2023
1 080,00 € Pavol Tököli Mesto Brezno
4. December 2023
Dodatok č.10 - Zmluva o združenej dodávke s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121414
1381/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Brezno
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa Júlia Rút Kováčová
1407/2023
400,00 € Mesto Brezno Eva Kováčová
30. November 2023
Zmluva o nájme- Ivana Nemčoková,MPČĽ 2165/2 byt č.22
1335/2023
0,00 € Mesto Brezno Ivana Nemčoková
30. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - verejné osvetlenie
1422/2023
0,00 € ISTROFINAL SPV TT, s r.o Mesto Brezno
29. November 2023
Zriadenie vecného bremena - rod. Záturecká ulica Poľná
1349/2023
142,00 € Mesto Brezno MUDr. Terézia Záturecká
29. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena rod. Záturecká
1354/2023
14,20 € Mesto Brezno MUDr. Terézia Záturecká
29. November 2023
Zmluva o dielo - vyprosťovanie osôb
1404/2023
0,00 € Dašurie Račáková Mesto Brezno
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa Ella Truneková
1408/2023
400,00 € Mesto Brezno Simona Truneková
28. November 2023
Dohoda o cene vytýčenie kanalizácie
1423/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Brezno
25. November 2023
Kúpna zmluva na predaj pozemku
1397/2023
3 000,00 € Mesto Brezno Ing. Matej Lovič
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa Tezzy Hanzalová
1398/2023
400,00 € Mesto Brezno Ing. Veronika Račáková
23. November 2023
Kúpna zmluva na predaj pozemku
1396/2023
6 600,00 € Mesto Brezno Ľubica Turňová
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa Juraj Ridzoň
1400/2023
400,00 € Mesto Brezno Natália Majerčíková