Centrálny register zmlúv

Obec Brusno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
33/2024
100,00 € Športový klub Hron Obec Brusno
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
32/2024
36,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Brusno
19. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
31/2024
0,00 € Mgr. art. Filip Hajduk Obec Brusno
14. Február 2024
Rámcová zmluva na zneškodňovanie komunálneho odpadu
30/2024
0,00 € Lekáreň Boston s.r.o. Obec Brusno
14. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
26/2024
0,00 € Peter Ďuriančík Obec Brusno
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
29/2024
300,00 € OLYMP Brusno Obec Brusno
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
25/2024
200,00 € ZO Slovenského zväzu včelárov Obec Brusno
13. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
27/2024
20,00 € Mgr. Zuzana Gregorová Obec Brusno
13. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
28/2024
0,00 € Mgr. Zuzana Gregorová Obec Brusno
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
22/2024
500,00 € Športový klub Hron Obec Brusno
12. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
23/2024
0,00 € Marta Rebeková Obec Brusno
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
24/2024
300,00 € Lyžiarsky oddiel Brusno Obec Brusno
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2024
0,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Obec Brusno
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
16/2024
400,00 € Turistický oddiel ONDROBRUS Obec Brusno
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
17/2024
400,00 € Obecný volejbalový klub Obec Brusno
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2024
20 000,00 € FK 34 Brusno - Ondrej Obec Brusno
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
19/2024
500,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Brusne Obec Brusno
8. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
20/2024
0,00 € Ing. Jaroslav Adamovič Obec Brusno
8. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
21/2024
15,00 € Peter Plško Obec Brusno
7. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
12/2024
0,00 € Bc. Lukáš Fógel Obec Brusno