Centrálny register zmlúv

Obec Čierne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Dodatok č. 1
D1 1121636
0,00 € Obec Čierne Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
7. December 2023
Nájomná zmluva
1040/2023
186,42 € Obec Čierne Viera Fonšová
20. November 2023
Kúpna zmluva
07112023
3 000,00 € Obec Čierne ENZA, s.r.o.
20. November 2023
Darovacia zmluva
201123
3 000,00 € Obec Čierne SAMOL, s.r.o.
15. November 2023
Zmluva o dielo
21/2023/MK
22 408,28 € Obec Čierne Ekostav Ing. Pavol Šutý
15. November 2023
Zmluva o dielo
15112023
67 848,00 € Obec Čierne Projekt design s.r.o.
8. November 2023
Nájomná zmluva
928/2023
115,72 € Obec Čierne Miroslava Špilová
25. Október 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 809624014-4-2023-ZOBZ
809624014-4-2023-ZOBZ
2 190,00 € Obec Čierne Železnice Slovenkej republiky
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnova dediny
POD22/2023
8 000,00 € Obec Čierne Slovenská agentúra životného prostredia
23. Október 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky
Zmluva 23/10/2023
0,00 € Obec Čierne Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. Október 2023
Kúpno-predajná zmluva
16/10/2023/1
300,00 € Obec Čierne Michal Giertli
18. Október 2023
Kúpno-predajná zmluva
16/10/2023/2
300,00 € Obec Čierne Michal Giertli
16. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-187
Z-2020/001-187 dodatok č. 2
613 526,84 € Obec Čierne Fond na podporu športu
11. Október 2023
Zmluva o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie
866/2023/1
3,50 € Obec Čierne Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
11. Október 2023
Zmluva o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie
886/2023/2
3,50 € Obec Čierne Základná škola Čierne - Ústredie
11. Október 2023
Dodatok č. 1
626/2023 Dodatok č. 1
195,52 € Obec Čierne Natália Miklušáková
3. Október 2023
Dodatok č. 1
506/2023/Dodatok 1
187,49 € Obec Čierne Monika Moravcová Trlíková
3. Október 2023
Dodatok č. 2
77/2021/Dodatok č. 2
186,42 € Obec Čierne Jozef Stehlík
3. Október 2023
Dodatok č. 1
794/2021/Dodatok č. 1
163,01 € Obec Čierne Vladimír Padyšák a manželka Andrea
3. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
12/09/2023/AH
350,00 € Obec Čierne Adam Holáš