Centrálny register zmlúv

Obec Makov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice v roku 2024
2024/55
700,00 € Kysucká knižnica v Čadci Obec Makov
10. Apríl 2024
Darovacia zmluva
2024/49
300,00 € Ondrej Horníček Obec Makov
10. Apríl 2024
Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet Poistka číslo 6 633 484 508
2024/50
206,70 € KOOPERATÍVA poisťovň, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava Obec Makov
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 1403/2024
2024/53
0,00 € Obec Makov Kamil Bacula
10. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 2409458770
2024/52
717,01 € KOOPERATÍVA poisťovň, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava Obec Makov
10. Apríl 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTO KOMPLET” č. 5729311204
2024/51
206,70 € KOOPERATÍVA poisťovň, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava Obec Makov
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 1404/2024
2024/54
0,00 € Obec Makov Kamil Bacula
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/48
23 450,00 € AUTO MARKET, s.r.o. Obec Makov
8. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 1402/2024
2024/43
0,00 € Obec Makov Peter Marčiš
8. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbernej nádoby č. 599
2024/44
0,00 € Obec Makov Pavol Altof
8. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2024/45
390,00 € Obec Makov Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 1770, 02201 Čadca
8. Apríl 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
2024/46
390,00 € Obec Makov Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 1770, 02201 Čadca
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
2024/47
150,00 € Obec Makov Kysucká knižnica v Čadci
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
2024/41
480,00 € Mgr. Juliana Weglorzová Obec Makov
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbernej nádoby č. 598
2024/42
0,00 € Obec Makov Ľubica Hájeková
4. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 1401/2024
2024/40
0,00 € Obec Makov Mgr. Jana Košinárová
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 01/2024/OÚ
2024/38
1 627,20 € Obec Makov Argentum, s.r.o.
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbernej nádoby č. 597
2024/39
0,00 € Obec Makov Miroslav Marčiš
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
2024/35
21 239,88 € ENESYS, s.r.o. Obec Makov
27. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0506 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2024/36
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Makov