Centrálny register zmlúv

Obec Nižná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
ZMLUVA o nájme hnuteľných vecí č. 2024/01HV
č.35/2024
1,00 € Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o Obec Nižná
20. Február 2024
Zmluva č.2024/2 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi
č.34/2024
1 000,00 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z Obec Nižná
14. Február 2024
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme č.2016/724-04
č.32/2024
0,00 € Daniel Bôžek Autoškola Obec Nižná
14. Február 2024
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme č.2016/724-07
č.33/2024
0,00 € Leonard Mika Autoškola Obec Nižná
6. Február 2024
Zmluva č.15/2024 o poskytnutí dotácie
č.31/2024
1 990,00 € Občianske združenie LOD Obec Nižná
2. Február 2024
Zmluva č.2024/1 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi
č.30/2024
1 100,00 € Spišská katolícka charita Obec Nižná
24. Január 2024
DODATOKč.3 ku Zmluve o nájme nehnuteľnosti č.2016/724-01
č.28/2024
600,00 € AUTOŠKOLA Lenka Jasuriakova Obec Nižná
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
č.29/2024
2 000,00 € JUDr. Ing. Katarína Šašková Obec Nižná
23. Január 2024
Zmluva č.14/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nižná
č.25/2024
500,00 € Eko Nižná občianske združenie Obec Nižná
23. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva č.44/2024/TS
č.26/2024
0,00 € IMAO electric, s.r.o Obec Nižná
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru 2024/01
č.27/2024
4 513,68 € KosaMed s.r.o Obec Nižná
22. Január 2024
Zmluva o nájme č. 2022/00154-1
č. 19/2024
234,00 € Andrej Baloga Obec Nižná
22. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme č. 2022/00154-2
č. 20/2024
162,00 € Jaroslav Dedinský Obec Nižná
22. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme č. 2022/00154-3
č. 21/2024
186,00 € Pavol Hruboš Obec Nižná
22. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme č. 2022/00154-6
č. 22/2024
108,00 € Blažej Pilár Obec Nižná
22. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme č. 2022/00154-4
č. 23/2024
270,00 € Milan Šangala Obec Nižná
22. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme č. 2022/00154-5
č. 24/2024
222,00 € Ivan Šroba Obec Nižná
20. Január 2024
Zmluva č. 13/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nižná
č.11/2024
7 500,00 € Občianske združenie ZOEE Obec Nižná
20. Január 2024
Zmluva č. 10/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nižná
č.12/2024
1 500,00 € INÝ PRÍSTUP - DETÍ V ROVNOVÁHE Obec Nižná
20. Január 2024
Zmluva č. 12/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nižná
č.13/2024
4 600,00 € ORFIKLUB,o.z. Obec Nižná