Centrálny register zmlúv

Obec Podbiel

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
18/2024
150,00 € Obec Podbiel Andrea Korčušková
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 14/2024
17/2024
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Podbiel
2. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
14/2024
0,00 € Obec Podbiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Apríl 2024
Zmluva č. 1062024 OVS - dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody DHZ
16/2024
0,00 € Obec Podbiel Oravská vodárenská spoloč
2. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0549 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
15/2024
3 000,00 € Obec Podbiel Dobrovoľná požiarna ochrana SR
19. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
13/2024
0,00 € Obec Podbiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
11/2024
6 000,00 € Obec Podbiel Fond na podporu umenia
21. Február 2024
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
10/2024
237,60 € Obec Podbiel TOPSET Solution s.r.o.,
8. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
09/2024
450,00 € Obec Podbiel Poľovnícka spoločnosť Kráľová Podbiel
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
02/2024
105,00 € Mesto Trstená Obec Podbiel
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podbiel číslo 01/2024
03/2024
700,00 € Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podbiel číslo 02/2024
04/2024
14 300,00 € TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podbiel číslo 03/2024
05/2023
2 650,00 € TC Podbiel Obec Podbiel
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podbiel číslo 042024
06/2024
2 850,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podbiel Obec Podbiel
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podbiel číslo 052024
07/2024
2 000,00 € Hokejový klub Podbiel Obec Podbiel
5. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme KŠH
08/2024
85,00 € Zdeno Vilčinský Obec Podbiel
15. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.10.2023
1
0,00 € Obec Podbiel Lena Pzadúrová, Ladislav Mores, Eva Vojteková, Žofia Hricová, Blanka Kontrová, Magdaléna Pilarčíková, Peter Kontra, Jozef Kanderka, daniela Ficeková, MUDr. Elena Podoláková, Jozef Krupa, Marta Krížová
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
75/2023
7,00 € Obec Podbiel ABC Martin z.o
29. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
72/2023
0,00 € Obec Podbiel Kudzbel Lukáš
29. December 2023
Zmluva o nájme
74/2023
1 200,00 € Obec Podbiel Vladimír Malatinka