Centrálny register zmlúv

Obec Važec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu Čipka
Zmluva o nájme bytu Čipka
196,34 € Obec Važec Jaroslav Čipka
26. September 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie
Poistná zmluva - úrazové poistenie
85,50 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Važec
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
ČK Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočt
1 200,00 € Obec Važec Slovenský Červený kríž
28. Február 2024
Zmluva 9/2024
Zmluva 9/2024
3 500,00 € SČK územný spolok Liptovský Mikuláš Obec Važec
28. Február 2024
Zmluva 3/2024
Zmluva 3/2024
2 000,00 € Obec Važec Folklórne združenie Stráne
28. Február 2024
Zmluva 10/2024
Zmluva 10/2024
3 500,00 € Obec Važec Deti spod Kriváňa o.z.
28. Február 2024
Zmluva 4/2024
Zmluva 4/2024
1 000,00 € Obec Važec Poľovnícke združenie Kriváň
28. Február 2024
Zmluva na prevádzku soc. služby
Zmluva na prevádzku soc. služby
1 440,00 € Obec Važec Senior - Vysoké Tatry, n.o.
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci 2/2024
Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci 2/2024
0,00 € Obec Važec Folklórne združenie Stráne
28. Február 2024
Združená zmluva o pripojení IT 300
Združená zmluva o pripojení IT 300
5,00 € TES Media s. r. o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina Obec Važec
28. Február 2024
Zmluva č. Z-D-2022-001073-00
Zmluva č. Z-D-2022-001073-00
55 627,20 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Obec Važec
21. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/661/2024
66,00 € Obec Važec Iveta
21. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409403290
Návrh poistnej zmluvy 2409403290
610,99 € Generali Poisťovňa Obec Važec
21. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409403351
Návrh poistnej zmluvy 2409403351
126,32 € Generali Poisťovňa Obec Važec
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Važec v roku 6/2024
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce V
500,00 € Obec Važec Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.,
20. Február 2024
Zmluva o dotácii 2/2024
Zmluva o dotácii 2/2024
500,00 € Obec Važec Rímskokatolícka farnosť Važec
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/860/2024
66,00 € Obec Važec Ľubomír
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/860/2024
100,00 € Obec Važec Ľubomír
19. Február 2024
Združená zmluva o pripojení
Združená zmluva o pripojení
5,00 € TES Media s. r. o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina Obec Važec
1. Február 2024
Zmluva denný stacionár
Zmluva denný stacionár
1 431,14 € Spišská katolícka charita Obec Važec