Centrálny register zmlúv

Mesto Lučenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
703/2023
276 727,40 € Tomáš Jalovecký Mesto Lučenec
7. December 2023
Dodatok č. 17 k poistnej zmluve č. 411003755 Poistenie majetku
710/2023
0,00 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Lučenec
7. December 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa 269 ods.2 a nasl .zak.513/1991 Zb. obchodný zákonník
680/2023
0,00 € dotFive s.r.o. Mesto Lučenec
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynuvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku ,č.P1124/2023
701/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Lučenec
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 188/2023 o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2023
704/2023
559 378,91 € Mesto Lučenec Základná umelecká škola n. o.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 189/2023 o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2023
705/2023
0,00 € Mesto Lučenec OZ Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 187/2023 o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2023
706/2023
0,00 € Mesto Lučenec RETEX, s.r.o.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 186/2023 o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2023
707/2023
0,00 € Mesto Lučenec MAJA n.o.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 184/2023 o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2023
708/2023
0,00 € Mesto Lučenec Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202313456_Z - tlač Mestských novín na rok 2024
694/2023
35 742,85 € MAFRA, a.s. Mesto Lučenec
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. 5100002062
700/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Lučenec
1. December 2023
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia - NA SRDCI MI HRAJ! hudobný príbeh K. Duchoňa dňa 17.05.2024 o 18.00 hod. v kine Apollo. Podiel delenia celej tržby po odrátaní provízie za internet. predaj je 20% pre Mesto Lučenec a 80% pre OZ Divadlo pod...
638/2023
0,00 € Divadlo pod kostolom, občianske združenie Mesto Lučenec
1. December 2023
Zmluva o spolupráci - Vianočné divadielko so Šaškou Baškou a jej kamarátmi pre MŠ dňa 18.12.2023 o 09:30 hod. v kine Apollo. Podiel delenia celej tržby po odrátaní provízie za internet. predaj je dohodnutý v pomere 80% pre usporiadateľa č. 2 a 20% pre ...
650/2023
0,00 € Mesto Lučenec REVOLUCIE
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - zmena paušálov
691/2023
0,00 € Mesto Lučenec Neuvedené
1. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 20.9.2023
669/2023
0,00 € Mesto Lučenec Stredoslovenská distribučná, a.s.
1. December 2023
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO ProBiznis
692/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Mesto Lučenec
30. November 2023
Zmluva č.231166 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
678/2023
47 880,00 € Environmentálny fond Mesto Lučenec
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. P47/2023
693/2023
0,00 € MEPOS, s.r.o. Mesto Lučenec
29. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb ,,Manažment údajov mesta Lučenec-externý manažment "
647/2023
10 044,00 € EUPC s. r. o. Mesto Lučenec
29. November 2023
Zmluva o grantovom účte MOPS
688/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Mesto Lučenec