Centrálny register zmlúv

Obec Ružiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
2024/028
3 080,00 € Obec Ružiná Papp Zoltán, Pappová Barbora
30. Máj 2024
Mandátna zmluva č. 23/2022
2024/027
9 380,00 € Ing. Želmíra Kolimárová Obec Ružiná
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU REGIÓNY č. 131202222
2024/026
3 000,00 € Ekofond SPP, n.o. Obec Ružiná
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2024/023
0,00 € Nadácia Henkel Slovensko Obec Ružiná
24. Máj 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - Technická vybavenosť IBV Ružiná
2024/024
477 924,69 € USD Lučenec s.r.o. Obec Ružiná
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.05.2024 - Technická vybavenosť IBV Ružiná
2024/025
0,00 € USD Lučenec s.r.o. Obec Ružiná
23. Máj 2024
Mandátna zmluva- Obnova a modernizácia materskej školy, realizácia obstarávania stavebných prác a obstaranie tovarov, ICTUS CONSULTING s.r.o.
2024/021
1 800,00 € ICTUS CONSULTING s.r.o. Obec Ružiná
23. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
2024/022
0,00 € ICTUS CONSULTING s.r.o. Obec Ružiná
18. Máj 2024
Mandátna zmluva
2024/020
0,00 € Jaďuďová Veronika Obec Ružiná
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
2024/019
0,00 € Prima banka Slovensko a.s Obec Ružiná
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/018
2 380,00 € Obec Ružiná Andrea Labošová, rod. Gotthardtová
20. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/017
3 220,00 € Obec Ružiná Mgr. Spahičová Beáta
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2024/016
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Ružiná
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 133/2024/ŽoPPM
2024/015
3 000,00 € DUO PROjekt, s.r.o. Obec Ružiná
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany obce
2024/014
0,00 € Ing. Milan Hric Obec Ružiná
9. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 172018 o poskytovaní auditorských služieb
2024/013
0,00 € D.E.A. AUDIT, s.r.o. Obec Ružiná
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
2024/012
2 890,00 € Obec Ružiná Ing. Bartko Michal, PhD.
16. Február 2024
Kúpna zmluva
2024/010
4 540,00 € Obec Ružiná Čordáš Mikuláš
16. Február 2024
Kúpna zmluva
2024/011
230,00 € Obec Ružiná Mgr. Olerínyová Miloslava
15. Február 2024
Kúpna zmluva
2024/009
1 500,00 € Obec Ružiná Tatiana Císarová