Centrálny register zmlúv

Mesto Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení rozvozu teplých jedál - obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin
506/2023
0,00 € Sociálny podnik mesta Martin s.r.o. Mesto Martin
8. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 2023001 - reklamná skrinka umiestnená v Podchode pre peších
322/2023
72,00 € Mesto Martin Turčianske kultúrne stredisko v Martine
29. Marec 2023
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 25/16-EP-MT zo dňa 15. 03. 2016 - zmena dojednaných zmluvných podmienok
498/2023
500,00 € Mesto Martin ARTON s.r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č.1/622307/2023 k zmluve o nájme č. 218/62507/2013/NC zo dňa 04.11.2013
511/2023
0,00 € Mesto Martin Eva Kostelná
31. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 39/712309/2023/MC- dvojhrob
512/2023
0,00 € Mesto Martin Dalibor Králik
31. Marec 2023
Zmluva o nájme č.41/692360/2023/MC - jednohrobka
513/2023
0,00 € Mesto Martin Ing. Emília Bubeníková, PhD.
30. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 19/672306/2023/KH - urnové miesto
502/2023
20,00 € Mesto Martin Danka Horáčková
30. Marec 2023
Dohoda č. 2/2023/OdŠMKaŠ o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Martin - 3. pilier - na podporu všeobecne prospešných služieb - činnosť zameranú na rozvoj telesnej kultúry v roku 2023
503/2023
50 000,00 € Mesto Martin Hokejový klub Martin
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20232197_Z - pranie a čistenie prádla
505/2023
38 990,00 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Mesto Martin
30. Marec 2023
Protokol o odňatí majetku mesta Martin zo správy Základnej školy
507/2023
0,00 € Základná škola Mesto Martin
30. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017010 zo dňa 11.07.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.10.2020 - zmena dojednaných zmluvných podmienok
508/2023
0,00 € Mesto Martin Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec
29. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti - uloženie vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky do pozemku
497/2023
0,00 € Mesto Martin Lukáš Brveník
29. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 15/612304/2023/ZC - dvojhrob
499/2023
100,00 € Mesto Martin Ing. Marián Semivan
29. Marec 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenechaní hrobového miesta zo dňa 25.09.2006, číslo dohody 04/2023/MC
500/2023
0,00 € Mesto Martin Jana Křížová
29. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 40/592306/2023/MC - urnové miesto
501/2023
0,00 € Mesto Martin Eva Cetlová
28. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W253-211-34 zo dňa 19.11.2020 -Rekonštrukcia detských jaslí Martin - Záturčie
494/2023
355 569,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Martin
28. Marec 2023
Dohoda o splátkach - nájomné
495/2023
1 720,84 € Mesto Martin Jaroslav Facuna - Predajňa potravín BAMBUSKY
28. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 38/682312/2023/MC - jednohrob
496/2023
0,00 € Mesto Martin Róbert Nagy
27. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 17/385758/2023/NC - dvojhrob13032023
493/2023
0,00 € Mesto Martin Veronika Šimuničová
24. Marec 2023
Zmluva o nájme č. 37/572308/2023/MC - jednohrob
489/2023
0,00 € Mesto Martin Gabriela Mičiková