Centrálny register zmlúv

Mesto Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2365/2024/NC - jednohrob
214/2024
0,00 € Mesto Martin Miroslav Staněk
29. Február 2024
Zmluva č. 02/2024/OSS o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
215/2024
1 000,00 € Mesto Martin Domov pre seniorov Golden Age, o.z.
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 6/2023/19, 26, 27, 28, 29 - vyhradené parkovacie miesto - stanovištia Taxi
216/2024
1 961,00 € Mesto Martin MB TAXI, s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/562462/2024/ZC - urnové miesto
210/2024
20,00 € Mesto Martin Zdenka Velická
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 2024005 - administratívna budova so súp. č. 1 a to kancelárie č. 509 a 510
212/2024
0,00 € Mesto Martin Základná škola s materskou školou, Ul. priehradná 11, Materská škola, Jána Šimka 7, Základná škola, A. Stodolu 60,Materská škola, J. Lettricha 1,Materská škola, Nálepkova 5,Materská škola, Š. Furdeka 1, Základná škola s materskou školou, Podhájska 10A,
28. Február 2024
Zmluva č. 202311-NP-0909 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
213/2024
596,48 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Martin
27. Február 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - pomoc pri zabezpečení vybraných činností v ,,Komunitnom centre Bambusky, Martin"
201/2024
0,00 € Božena Simonidesová Mesto Martin
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 4/2024/Ži - ,,Kultúrno-komunitné centrum, ul. Záturčianska"
202/2024
160,00 € Mesto Martin Milada Záthurecká
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 2024004 - ,,administratívna budova so súp. č. 1 a to kancelárie č. 501, 533, 534" a 535""
203/2024
865,00 € Mesto Martin TURIEC, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke majetku mesta - administratívna budova - členské schôdze Diamartu
204/2024
0,00 € Mesto Martin Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIAMART Martin
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/522404/2024/KH - urnové miesto
205/2024
20,00 € Mesto Martin Valéria Mieščáková
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/942404/2024/KH - urnové miesto
206/2024
20,00 € Mesto Martin Lea Králová
27. Február 2024
Dohoda č. 02/2024/MC o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 165/39548508/2011/MC
207/2024
0,00 € Mesto Martin Božena Kubová
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117/692407/2024/MC - dvojhrob
208/2024
200,00 € Mesto Martin Libuša Frolová
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/712307/2024/MC - jednohrob
209/2024
0,00 € Mesto Martin Zuzana Modrocká
26. Február 2024
Zmluva č. ZA152024 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
200/2024
0,00 € Reclay Systems s.r.o. Mesto Martin
23. Február 2024
Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb ,,Renovácia tonerov a pridružené služby"
198/2024
27 410,84 € MIP, s.r.o. Mesto Martin
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/692409/2024/MC - urnové miesto
199/2024
0,00 € Mesto Martin Peter Sucha
22. Február 2024
Servisná zmluva MESTO MARTIN - ZETA GROUP č. 1/2024 ,,Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému eBit"
194/2024
0,00 € Milan Boršč - Zeta Group Mesto Martin
22. Február 2024
Darovacia zmluva hnuteľný majetok - verejné osvetlenie: 13 ks svietidiel s príslušenstvom
195/2024
15 911,94 € Otto Maťovčík Mesto Martin