Centrálny register zmlúv

Mesto Turany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
27/2024-ZHM
5,00 € JUDr. Ľubomír Liskaj Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb dodávky, servisu a distribúcie vratných pohárov
87/2024-Z
33,00 € Jana Baránková Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb dodávky, servisu a distribúcie vratných pohárov
86/2024-Z
33,00 € Peter Hurta GASTROHURTA Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb dodávky, servisu a distribúcie vratných pohárov
85/2024-Z
33,00 € MS AUTO, s.r.o. Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb dodávky, servisu a distribúcie vratných pohárov
84/2024-Z
33,00 € Miroslav Bukovčan Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
82/2024-Z
225,17 € Anna Ľubomírska Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
6. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turany
83/2024-Z
500,00 € Kynologický klub Turany Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
4. Jún 2024
Mandátna zmluva
81/2024-Z
5 350,00 € Ing. Michal Matula Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
4. Jún 2024
Darovacia zmluva
80/2024-Z
790,00 € Peter Karcol, Monika JUDr. Karcolová Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
3. Jún 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme
79/2024-Z
0,00 € Kaderníctvo - holičstvo Lenka Lisoňová Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
3. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie
78/2024-Z
100,00 € DSF Jahoda, Balážová Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
3. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o dielo
74/2024-Z
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
3. Jún 2024
Darovacia zmluva
67/2024-Z
200,00 € Dexoll, s.r.o. Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
31. Máj 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
72/2024-Z
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
31. Máj 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
76/2024-Z
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
31. Máj 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
77/2024-Z
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2024-ZHM
30,00 € Peter Kudelka Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
30. Máj 2024
Dohoda č. 10/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turany
75/2024-Z
4 500,00 € Tatran Turany Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turany
73/2024-Z
250,00 € MsO SRZ Martin Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. Máj 2024
Kúpna zmluva
70A/2024-Z
15 565,00 € OZ TRNOVO - MEDOVÁRKA Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany