Centrálny register zmlúv

Mesto Turany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
193/2023-Z
0,00 € encare s.r.o. Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
192/2023-Z
1 200,00 € Benetrix, n.o., Priehradná 9/A, 036 01 Martin Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
190/2023-Z
190,93 € Lucia Čiljaková Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
189/2023-Z
372,75 € Nina Radolská TURIANSKA ZÁHRADKA Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. November 2023
Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby
186/2023-Z
596,64 € Kubero s.r.o., Zvolen Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. November 2023
Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby
185/2023-Z
596,64 € Kubero s.r.o., Zvolen Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. November 2023
Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby
184/2023-Z
870,96 € Kubero s.r.o., Zvolen Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. November 2023
Dodatok č.10 k Zmluve o nájme bytu
183/2023-Z
0,00 € Petra Cígrová Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. November 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme bytu
182/2023-Z
0,00 € Michal Ryžák, Lenka Ryžáková Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. November 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme bytu č. 21/2017-Z
187/2023-Z
0,00 € Alena Plevková, rod. Sitarčíková Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
29. November 2023
Zmluva o bežnom účte
188/2023-Z
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
21. November 2023
Kúpna zmluva
181/2023-Z
56,00 € BIOFOREST, s.r.o. Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
10. November 2023
Nájomná zmluva
180/2023-Z
801,00 € PEGASS GROUP a.s. Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
8. November 2023
Memorandum o spolupráci
179/2023-Z
0,00 € Obec Ratkovo Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
8. November 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi č. 178/2023-Z
178/2023-Z
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
7. November 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turany
177/2023-Z
1 500,00 € Združenie Turčianskych muzikantov ZTUM Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
2. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
175/2023-Z
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
174/2023-Z
2 951,64 € Nadácia Kia Slovakia, Teplička nad Váhom Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
2. November 2023
Dohoda k Zmluve o manažmente projektu
173/2023-Z
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
31. Október 2023
Nájomná zmluva
172/2023-Z
20,00 € Richard Ftáčik, Turany Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany