Centrálny register zmlúv

Mesto Turčianske Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 059/2024
INT_059/2024
1 415,00 € Klub priateľov horskej cyklistiky Mesto Turčianske Teplice
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme č. 55/2024
INT_055/2024
0,00 € Belerová Monika, Mgr. - nechtové štúdio BEL Mesto Turčianske Teplice
12. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
EXT_058/2024
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Mesto Turčianske Teplice
11. Apríl 2024
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127001374 v zmysle dodatku č. 11
EXT_057/2024
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Mesto Turčianske Teplice
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 44/2024
INT_044/2024
0,00 € Zakopal Miroslav Mesto Turčianske Teplice
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-27/2024
EXT_056/2024
3 068,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Turčianske Teplice
3. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
EXT_053/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o ubytovaní
EXT_051/2024
0,00 € Kanis Viktor, Ing. Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní č. 2024/u10
EXT_050/2024
0,00 € Chyľová Božena Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní č. 2024/u02
EXT_049/2024
0,00 € Bielický Jozef Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 2023/64
EXT_048/2024
0,00 € Ridzoň Július Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/02
EXT_047/2024
0,00 € Gašparík Ján Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/01
EXT_046/2024
0,00 € Vereš Ján Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_045/2024
0,00 € Helienek Michal, Ing. Mesto Turčianske Teplice
28. Marec 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
EXT_052/2024
0,00 € Janiga Dušan Mesto Turčianske Teplice
26. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 038/2024
INT_038/2024
832,14 € Pagáčová Petronela, Ing, arch.PhD Mesto Turčianske Teplice
22. Marec 2024
Zmluva č. 1424 225
EXT_043/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Turčianske Teplice
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0615
EXT_042/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Turčianske Teplice
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0614
EXT_041/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Turčianske Teplice
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0613
EXT_040/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Turčianske Teplice