Centrálny register zmlúv

Obec Vrícko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o servisnej službe
9/2024
0,00 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Obec Vrícko
31. Január 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
7/2024
0,00 € Orange Slovensko a. s. Obec Vrícko
31. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
8/2024
0,00 € Orange Slovensko a. s. Obec Vrícko
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
6/2024
289,08 € Domáci miláčik s.r.o. Obec Vrícko
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody
44/2023
4 674,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Obec Vrícko
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Vrícko – obdobie od 10.01.2024 do 31.12.2024
5/2024
12 152,40 € Brantner Fatra, s.r.o. Obec Vrícko
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/449
4/2024
0,00 € ELEKOS Obec Vrícko
5. Január 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
43/2023
0,00 € Slovak Telekom a. s. Obec Vrícko
4. Január 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
1/2024
0,00 € Orange Slovensko a. s. Obec Vrícko
4. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
2/2024
0,00 € Orange Slovensko a. s. Obec Vrícko
4. Január 2024
Dohoda o poskytovaní zvýhodnení v rámci kombinovanej ponuky Výhodný balík
3/2024
0,00 € Orange Slovensko a. s. Obec Vrícko
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
42/2023
0,00 € encare s.r.o. Obec Vrícko
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vrícko na rok 2023
40/2023
500,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom Obec Vrícko
15. December 2023
Zmluva o grantovom účte
41/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a. s. Obec Vrícko
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
39/2023
216,00 € ZŠ Františka Hrušovského Obec Vrícko
1. December 2023
Licenčná zmluva
37/2023
180,00 € eSYST s.r.o. Obec Vrícko
1. December 2023
Licenčná zmluva
38/2023
120,00 € eSYST s.r.o. Obec Vrícko
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
36/2023
60,00 € Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin Obec Vrícko
6. November 2023
Zmluva o dielo č. R-SK2309/2023
35/2023
2 250,00 € EMPEMONT Slovakia s.r.o. Obec Vrícko
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
34/2023
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Vrícko