Centrálny register zmlúv

Mesto Nová Dubnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda č. 23/13/010/58
460/2023
0,00 € Neuvedené Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
1. December 2023
PZP nákladného vozidla Renault
474/2023
447,78 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Nová Dubnica
1. December 2023
PZP poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky
475/2023
1 857,70 € KOOPERATIVA poisťovaňa, a.s. Mesto Nová Dubnica
29. November 2023
Zmluva o spolupráci - kúpele v regióne 2023-2024
459/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Mesto Nová Dubnica
30. November 2023
Nájomná zmluva - Základná škola J. Kráľa
476/2023
1,00 € Mesto Nová Dubnica Základná škola
30. November 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o zabezpečovaní služieb
477/2023
0,00 € Bytový podnik, mestská príspevková organizácia Mesto Nová Dubnica
29. November 2023
HP - vozidlo s hydraulickou rukou
467/2023
3 930,26 € KOOPERATIVA poisťovaňa, a.s. Mesto Nová Dubnica
29. November 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
472/2023
824,41 € KOOPERATIVA poisťovaňa, a.s. Mesto Nová Dubnica
28. November 2023
Zmluva o dielo s Lukášom Cucíkom
469/2023
200,00 € Lukáš Cucik Mesto Nová Dubnica
28. November 2023
Zmluva o dielo zabezpečenie koča s koňom
470/2023
400,00 € Miroslav Kubelák Mesto Nová Dubnica
28. November 2023
Zmluva o dielo zabezpečenie Mikuláša
471/2023
100,00 € Jaroslav Malenčík Mesto Nová Dubnica
27. November 2023
Kúpna zmluva
461/2023
7 320,00 € FEAST s.r.o. Mesto Nová Dubnica
27. November 2023
PZP - vozidlo s hydraulickou rukou
462/2023
556,34 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Nová Dubnica
27. November 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licenncie na jeho používanie
464/2023
350,00 € Peter Jelínek Mesto Nová Dubnica
27. November 2023
Zmluva o umeleckom vystúpení
465/2023
4 600,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ Mesto Nová Dubnica
27. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Dubnica č. 273/2023
466/2023
15 000,00 € Mesto Nová Dubnica Nová Dubnica Invest, s.r.o.
16. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
457/2023
0,00 € NABIMEX, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
16. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
458/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
15. November 2023
Licenčná zmluva
455/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Dubnica
13. November 2023
Zmluva o dielo - Koncert na vernisáži výstavy
454/2023
60,00 € Ing. Anita Šebíková Mesto Nová Dubnica