Centrálny register zmlúv

Mesto Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2 na adrese Šoltésovej 1671/173
176/2024
0,00 € Rastislav Kolek Mesto Považská Bystrica
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7 na adrese Rozkvet 4480/198
75/2024
0,00 € Daniela Fileková Mesto Považská Bystrica
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 13 na adrese Moyzesova 819/107
236/2024
0,00 € Viera Fábryová Mesto Považská Bystrica
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 4 na adresr Rozkvet 4485/203
206/2024
0,00 € Zdenko Smrčka Mesto Považská Bystrica
23. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 14 na adrese Rozkvet 4485/201
197/2024
0,00 € Denisa Michalcová Mesto Považská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
263/2024
1 000,00 € Stolnotenisový oddiel TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA Mesto Považská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
291/2024
500,00 € Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti Mesto Považská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
293/2024
500,00 € Chlpáči pre radosť Mesto Považská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie
254/2024
1 400,00 € Materské centrum Včielka Mesto Považská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie
256/2024
200,00 € Športovo strelecký klub "POBYS" Mesto Považská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
270/2024
300,00 € KLUB VENUŠA v Považskej Bystrici - občianske združenie Mesto Považská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnuí nenávratnej účelovej dotácii
281/2024
500,00 € Považská knižnica v Považskej Bystrici Mesto Považská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnuí nenávratnej účelovej dotácii
287/2024
1 500,00 € Dychová hudba Mošteňanka Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
267/2024
500,00 € JUDO-KLUB Sparta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
268/2024
700,00 € BEH KALVÁRIOU Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
273/2024
1 000,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 04 Rozkvet, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
277/2024
200,00 € Rádioklub Manín Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnuí nenávratnej účelovej dotácii
282/2024
500,00 € BLÚDIVÉ KINO Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnuí nenávratnej účelovej dotácii
283/2024
600,00 € Mošteník Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnuí nenávratnej účelovej dotácii
286/2024
1 000,00 € Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica