Centrálny register zmlúv

Mesto Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o nájne bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi
44/2024
0,00 € Mesto Púchov Jozef Ridzik
21. Máj 2024
Nájomná zmluva - pozemok
131/2024
0,00 € Mesto Púchov GRYF MEDIA, s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva č. 565/2024 o postúpení inv.práv a závazkov "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Potôčky a Samoty"
183/2024
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Mesto Púchov
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
181/2024
0,00 € EKOLIENKA s.r.o. Mesto Púchov
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe sustému ASPI
182/2024
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Mesto Púchov
10. Jún 2024
Zmluva o nájme č. 24/1400/495, SOV1400, Púchov
179/2024
1,00 € Mesto Púchov ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov
10. Jún 2024
Zmluva o nájme č. 24/1400-1401/492
180/2024
1,00 € Mesto Púchov Púchovská kultúra s.r.o.
7. Jún 2024
Zmluva o nájme, Moyzesova 1866, č.b. 7, Púchov
177/2024
6 439,68 € Mesto Púchov Jozef Kršík
7. Jún 2024
Zmluva o nájme č. 24/1401/499
178/2024
4 444,48 € Mesto Púchov BRP Group, s.r.o.
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
176/2024
2 499,99 € Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Púchov
9. Máj 2024
Nájomná zmluva - hnuteľný majetok
103/2024
0,00 € Mesto Púchov Podnik technických služieb mesta s.r.o.
31. Máj 2024
Rámcová dohoda na obstaranie čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb
175/2024
8 655,92 € Milan Pobežal - MIVA Mesto Púchov
30. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
171/2024
0,00 € Mesto Púchov Jozef Galbavý
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
172/2024
7 260,00 € Mesto Púchov Aliis PU, n.o.
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
173/2024
6 000,00 € MP Profit PB, s.r.o. Mesto Púchov
30. Máj 2024
Memorandum o spolupáci na tému Stratégia adaptácie na zmenu klímy pre Mesto Púchov
174/2024
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Púchov
29. Máj 2024
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 513 a nasl. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
170/2024
3 000,00 € Martin Kremeň Mesto Púchov
28. Máj 2024
Zmluva o uskutočnení vzdelávacieho podujatia
168/2024
180,00 € Diana Mašlejová Mesto Púchov
28. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S1912201801 Systém združ. nakladania s odpadmi
169/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Mesto Púchov
27. Máj 2024
Zmluva o zverení do správy
167/2024
0,00 € Základná škola Mládežnícka Mesto Púchov