Centrálny register zmlúv

Obec Diviacka Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/12/010/27
ZPS/009/2023
0,00 € ÚPSVaR Obec Diviacka Nová Ves
27. Marec 2023
Zmluva č. 3/2023 o nájme hrobového miesta
NHM/008/2023
0,00 € Homolová Miroslava Obec Diviacka Nová Ves
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
DOT/007/2023
200,00 € Mesto Nováky Obec Diviacka Nová Ves
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/111
DOT/005/2023
259 820,02 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Diviacka Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva číslo 1/2023 o nájme hrobového miesta
NHM/003/2023
0,00 € Struhárová Viera Obec Diviacka Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva číslo 2/2023 o nájme hrobového miesta
NHM/004/2023
0,00 € Struhárová Viera Obec Diviacka Nová Ves
31. Január 2023
Dodatok č. 17 k zmluve o zneškodnení odpadu
HOS/002/2023
0,00 € VEPOS, s.r.o. Obec Diviacka Nová Ves
3. Január 2023
Dodatok k Licenžnej zmluve
INE_001/2023
159,00 € 3Wslovakia s.r.o. Obec Diviacka Nová Ves
19. December 2022
Zmluva o zriadení veacného bremena
HOS/063/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Diviacka Nová Ves
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
ZPS/062/2022
22,00 € ANASYS spol. s r.o. Obec Diviacka Nová Ves
1. December 2022
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu
NAJ/061/2022
164,77 € Jančová Lenka Obec Diviacka Nová Ves
25. November 2022
Dohoda č. 22/12/054/135
INE_060/2022
10 019,97 € ÚPSVaR Obec Diviacka Nová Ves
25. November 2022
Zmluva o dielo
DIE/058/2022
25 138,57 € ESTA PLUS, s.r.o. Obec Diviacka Nová Ves
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DIE/035/2022
DIE/059/2022
0,00 € Rehak, s.r.o. Obec Diviacka Nová Ves
27. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu
NAJ/057/2022
217,08 € Čičmanec Pavel Obec Diviacka Nová Ves
25. Október 2022
Dohoda č. 22/12/010/27
ZPS/055/2022
0,00 € ÚPSVaR Obec Diviacka Nová Ves
25. Október 2022
Dohoda č. 22/12/012/36
ZPS/056/2022
0,00 € ÚPSVaR Obec Diviacka Nová Ves
21. Október 2022
Zmluva číslo 12/2022 o nájme hrobového miesta
NAJ/053/2022
10,00 € Kohút Miroslav Obec Diviacka Nová Ves
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2022
PFP/054/2022
2 000,00 € TJ Družstevník Diviacka Nová Ves Obec Diviacka Nová Ves
29. September 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 2408667880
INE_051/2022
1 390,39 € Generali poisťovňa Obec Diviacka Nová Ves