Centrálny register zmlúv

Obec Diviacka Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2024
DOT/024/2024
1 350,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Diviacka Nová Ves Obec Diviacka Nová Ves
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2024
DOT/023/2024
2 500,00 € Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Diviaky nad Nitricou Obec Diviacka Nová Ves
14. Máj 2024
Nájomná zmluva
NAJ/022/2024
10,00 € Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Diviaky nad Nitricou Obec Diviacka Nová Ves
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
DIE/021/2024
20 210,40 € Beeli s.r.o. Obec Diviacka Nová Ves
18. Apríl 2024
Zmluva číslo 8/2024 o nájme hrobového miesta
NHM/020/2024
0,00 € Masaryková Jana Obec Diviacka Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva číslo 397/2010 o nájme hrobového miesta
NHM/018/2024
0,00 € Géczy Ľubomír Obec Diviacka Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva číslo 7/2024 o nájme hrobového miesta
NHM/019/2024
20,00 € Žember Viliam Obec Diviacka Nová Ves
10. Apríl 2024
Zmluva č. 2/2024 o spoločnom užívaní hnuteľného majetku
INE_017/2024
276,25 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Obec Diviacka Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0430 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
DOT/016/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Diviacka Nová Ves
12. Marec 2024
Zmluva č. 6/2024 o nájme hrobového miesta
NHM/013/2024
0,00 € Motút Ladislav, Ing. Obec Diviacka Nová Ves
12. Marec 2024
Zmluva o postúpení pohľadávok
INE_014/2024
2 370,04 € Rusová Nikola Obec Diviacka Nová Ves
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
DOT/012/2024
250,00 € Spoločný obecný úrad Obec Diviacka Nová Ves
22. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu
NAJ/011/2024
199,09 € Točeková Zdena, Mgr. Obec Diviacka Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva č. 4/2024 o nájme hrobového miesta
NHM/009/2024
0,00 € Michalová Iveta Obec Diviacka Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva č. 5/2024 o nájme hrobového miesta
NHM/010/2024
0,00 € Michalová Iveta Obec Diviacka Nová Ves
14. Február 2024
Zmliva č. 3/2024 o nájme hrobového miesta
NHM/008/2024
0,00 € Michalová Iveta Obec Diviacka Nová Ves
7. Február 2024
Dodatok č.18 k zmluve o zneškodnení odpadu
HOS/007/2024
0,00 € VEPOS, s.r.o. Obec Diviacka Nová Ves
31. Január 2024
Kúpna zmluva
KP/007/2024
3 540,00 € Vavro Roman Obec Diviacka Nová Ves
30. Január 2024
Zmluva č. 4/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom
HOS/006/2024
0,00 € TEDOS, s.r.o. Obec Diviacka Nová Ves
23. Január 2024
Dodatok č. 7 zo dňa 19.01.2024 k Poistnej zmluve č.: 2404869149
INE_004/2024
6 338,62 € Generali poisťovňa Obec Diviacka Nová Ves