Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22/2024
2 400,00 € JUDr.Ing. Katarína Šašková, Hríbiky 119, 027 44 Tvrdošín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
16. Február 2024
Zmluva o dielo
21/2024
0,00 € Jeseň n.o. - služby sociálnej pomoci, Družstevná 373/24, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
20/2024
1 100,00 € Senior n.o. Nitrianske Rudno, Hurbanovo námestie č.29, 97201 Bojnice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
19/2024
2 200,00 € Sýkorka n.o., Záhumenská 391/146, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
14. Február 2024
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
17/2024
400,00 € Bc. Peter Beňačka, 957 04 Bánovce nad Bebravou Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
14. Február 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
18/2024
0,00 € Iveta Pánisová, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
16/2024
585,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. Február 2024
Zmluva o dielo
15/2024
0,00 € Gabriela Olejková,Ľ.Štúra 63/17, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. Február 2024
Nájomná zmluva na obecný byt
14/2024
0,00 € Dagmar Švajlenková, Komenského 343, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
13/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
30. Január 2024
Zmluva o vykonaní odborných prác
12/2024
440,00 € Ivan Žiška, Malá Okružná 987/3, Partizánske Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
30. Január 2024
Zmluva o výkone odborných prác
11/2024
30,00 € Oľga Zemanovičová, Komenského 346/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
8/2024
7 350,00 € Slovenská pošts a.s,, Partizánske 9, 975 99 Banská Bystrica Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Január 2024
Zmluva o dielo
9/2024
0,00 € EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512, 956 33 Chynorany Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
10/2024
17 868,00 € Ultima Ratio s.r.o., Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
7/2024
350,00 € Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
6/2024
30 000,00 € Športový klub VEGUM, Gumárenská 333, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
5/2024
1 850,00 € ZO SZPB Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
4/2024
300,00 € eRKo - HKSP Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3/2024
1 700,00 € ZO JDS, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice