Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
128/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Peter Hranai
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
129/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Roman Kňaze
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
130/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ivan Bruška, Lucia Brušková,
28. November 2023
Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere
145/2023
0,00 € Všeobecná úverová zmluva a.s., Mlynské Nivy1 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
151/2023/D
0,00 € Miloš Minyuk, Gumárenská 412/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Zmluva o dielo
150/2023/D
0,00 € Vlastna Oršulová, L. Môcika 96/9, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Darovacia zmluva
149/2023
0,00 € Ing. Mária Šušmáková, Mierová 371/24, Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Darovacia zmluva
148/2023
0,00 € Ľubomír Bako, Dlhé Hony 1161/9, Trenčín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
Darovacia zmluva
147/2023
0,00 € Margita Konoradská, ul. Energetikov 191/17, Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. November 2023
darovacia zmluva
146/2023
0,00 € Soňa Bednáriková, Račianska 1504/13, Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
14. November 2023
Združené služby dodávky plynu
143/2023
0,00 € Energie2 a.s., Lazaretská 3a. Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. November 2023
Dohoda č.23/12/010/21
142/2023
0,00 € Úrad práce., soc.vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. November 2023
Kúpna zmluva
141/2023
660,00 € René Štrba, Martina štrbová, Molvičky 403/5, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. November 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
140/2023/D
0,00 € Patrik štefkovič, Martina Štefkovičová Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. November 2023
Darovacia zmluva
135/2023
0,00 € Alica Balabášová, Nitra Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. November 2023
Darovacia zmluva
136/2023
0,00 € Blanka Becková, Matejovce, Zdenka Trubanová Žiar nn.Hronom, Marek Jedinák Žiar n. Hronom Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. November 2023
Darovacia zmluva
137/2023
0,00 € Mgr. Lukáš Kytka Bratislava - Nové mesto Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. November 2023
Darovacia zmluva
138/2023
0,00 € Lýdia Brucháčová Dolné Vestenice, Eva Sklenková Hybe Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. November 2023
Darovacia zmluva
139/2023
0,00 € Ing. Mária Remperová Zvolen Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
2. November 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
132/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Mgr. Andrea Hlavinová, Dominika Korenačková,