Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
kúpna zmluva
133/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ing. Ján Ölschleger
2. November 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 328,00 € Obec Dolné Vestenice Pavol Močol s manželkou Gabrielou Močolovou
2. November 2023
Kúpna zmluva
134/2023
1 328,00 € Pavol Močol s manželkou Gabrielou, Obrancov mieru 428/13, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
2. November 2023
Kúpna zmluva
133/2023
1 312,00 € Ing. Ján Ölschléger, Ľ.štúra 64/15, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
131/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Henrieta Kováčová
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
124/2023
4 200,00 € Ultima Ratio s.r.o., Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
123/2023
4 200,00 € Ultima Ratio s.r.o., Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva
122/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
24. Október 2023
Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov
121/2023
0,00 € Ivan Jurík, Komenského 345/9, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
19. Október 2023
zmluva o sprostredkovaní hudobnej produkcie
120/2023
650,00 € Hudobná skupina Baróni Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
18. Október 2023
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
119/2023
600,00 € Hudobná skupina VEGA Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
11. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
118/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
5. Október 2023
Zmluva o dielo č. 04/2023
117/2023
11 996,04 € J.K.STAV s.r.o., Komenského 345/9, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
5. Október 2023
Zmluva o dielo č. 03/2023
116/2023
11 017,05 € J.K.STAV s.r.o., Komenského 345/9, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
3. Október 2023
zmluva o dielo
114/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Daniela Mišejeová,
3. Október 2023
zmluva o dielo
115/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Mgr. Andrej Sapár
21. September 2023
Darovacia zmluva
113/2023
0,00 € Dotknutí občania Obec Dolné Vestenice
18. September 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
112/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Katarína Donovalová,
18. September 2023
Rámcová zmluva č. OP-23-04739/PH/NB
111/2023
2 448,00 € ISTA Slovakia s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
7. September 2023
Havarijná poistka na vozidlo
110/2023
0,00 € Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice