Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Zmluva o dlhodobom nájme
16/2023
203,88 € Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Február 2023
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve na byt č.5 dom E
17/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Monika Eleková,
10. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
15/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Február 2023
Zmluva o vykonaní odborných prác
14/2023
0,00 € Oľga Zemanovičová, Komenského 346/21, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
650,00 € Hudobná skupina KTM, Milan Kasala, Krátka 448/30, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. Február 2023
Nájomná zmluva na byt
13/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Sanja Boroš
6. Február 2023
Nájomná zmluva
2/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Henrieta Kováčová
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt č.10 dom E
3/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Monika Šimurková
6. Február 2023
Zmluva o dielo
4/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Dušan Cvopa
6. Február 2023
Zmluva o dielo
5/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Vladimír Schnierer
6. Február 2023
Zmluva o dielo
6/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Arleta Putišková
4. Február 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na byt č. 9 dom B
10/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Peter Beník, Monika Beníková
4. Február 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve na byt č. 18 dom E
11/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Janka Marková
1. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rjčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
30. Január 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
8/2023
0,00 € Michal Tisovský, Lenka Tisovská, Kopanice 414/21, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. Január 2023
Zmluva o audite
7/2023
2 040,00 € JUDr. Ing. Katarína Šašková, Hríbiky 119, 027 44 Tvrdošín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. Január 2023
Dodatok k nájomnej zmluve byt č.9, dom E
6/2023
0,00 € Arleta Putišková, ul. Komenského 343/14, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. Január 2023
Zmluva o dielo
5/2023
0,00 € Viliam Schnierer, Ľudovíta štúra 36/32, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. Január 2023
Zmluva o dielo
4/2023
0,00 € Dušan Cvopa, Kazanská 56, 821 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Január 2023
Nájomná zmluvy na byt č.39 dom D
2/2023
0,00 € Henrieta Kováčová, Gumárenská 412/21, 972 23 Dolné Vetenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice