Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
36/2023
1 000,00 € ZO SZZ , 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
32/2023
30 000,00 € Športový klub VEGUM, Gumárenská 333, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
31/2023
1 000,00 € ZO SZOPK Čistý prameň, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
35/2023
1 500,00 € ZO JDS, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
34/2023
1 500,00 € ZO SZZP, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
33/2023
1 700,00 € ZO SZPB, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
27. Február 2023
Nájomná zmluva na nájomný byt
30/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Jatoslav Pazdera,
24. Február 2023
Dohoda č. 23/12/054/30 o poskytnutí finančného príspevku
29/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 97101 Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096712
24/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096721
25/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu č. 9104968945
26/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096502
27/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100096731
28/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu č. 9105281668
23/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Február 2023
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu č.9106342303
22/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
21. Február 2023
Nájomná zmluva na nájomný byt
19/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Roman Zvrškovec, Zlatica Segečová,
21. Február 2023
Nájomná zmluva na nájomný byt
20/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ivan Navrkal a Zuzana Navrkalová
21. Február 2023
Zmluva o vykonaní odborných prác
18/2023
440,00 € Ivan Žiška, Malá Okružná 987/3, 958 01 Partizánske Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
21. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
21/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Február 2023
Zmluva o dlhodobom nájme
17/2023
407,76 € Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3, 931 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice