Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2/2024
1 000,00 € ZO SZZ , 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1/2024
1 500,00 € ZO SZZP, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
125/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Monika Mydláriková
27. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
144/2023
0,00 € TextilEco a.s Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2023
Darovacia zmluva
158/2023
0,00 € Oľga Galisová, Záhradnícka 225/17, Topoľčany Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2023
Darovacia zmluva
159/2023
0,00 € Marta Krnáčová, Gaštanová 247/1, Zvolen Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
160/2023
0,00 € Jiři Gajdzica, Komenského 343/14, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
161/2023
0,00 € Monika Miková, Gumárenská 412/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2023
Zmluva o dielo
162/2023
150,00 € Peter Šuhajda, 972 22 Horné Vesteniceč.103 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
19. December 2023
Zmluva o zbere použitých jedlých olejov a tukov
157/2023
0,00 € BWM s.r.o., Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
19. December 2023
Zmluva o odbere BRKO
156/2023
4,75 € BWM s.r.o., Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
15. December 2023
Darovacia zmluva
155/2023
0,00 € Vladimír Kytka, Obrancov mieru 2005/16 Zlaté Morave, Ing. Alica Nigutová Horné Grunty 227/19 Čaradice, Eva Tvrdá Panská dolina 982/12 Nitra Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
15. December 2023
Darovacia zmluva
154/2023
0,00 € Bohumil Boháčik,Timravy 1105/1 Martin Viera Kúdelová, Dežerice č.432 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
11. December 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licečná zmluva
153/2023
200,00 € Samuel Ďuriš, Gumárenská 330/2, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. December 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
152/2023/D
0,00 € Ing. Peter Pacinda, Krátka 442/34, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
4. December 2023
Dodatok č.10 k zmluve o kontokorentnom úvere
1048/2013/UZ
17 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
126/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Tomáš Jančo
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
127/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Katarína Donovalová
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
128/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Peter Hranai
31. Október 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
129/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Roman Kňaze