Centrálny register zmlúv

Obec Lazany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
18/2024
0,00 € COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
17/2024
17 574,77 € STAVIS – Prievidza, spol. s r.o., Skladová 1B, 971 01 Prievidza Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov (KD)
12/2024_KD
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Obecný stolnotenisový klub UNIMAT Lazany
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
16/2024
8 391,00 € Edita Melušová, Stará cesta 118/26, 972 11 Lazany Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/2022_NB21
Dodatok č. 1 k NZ 15/2022_NB21
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Lucia Štefáneková, Športová 659/46-4, 972 11 Lazany
27. Marec 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov (KD)
11/2024_KD
210,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Eva Krchová, Školská 574/48, 972 11 Lazany
25. Marec 2024
Dodatok k zmluve č. SZH0104202309
15/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Batislava Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
22. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30/2022_NB48
Dodatok č. 1 k NZ 30/2022_NB48
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Karin Hanusková, Športová 503/38-10, 972 11 Laany
21. Marec 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov (KD)
10/2024_KD
140,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Ingrid Grmanová, Podzávozie 495/2, 972 11 Lazany
20. Marec 2024
Zmluva č. 1424 137 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
14/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
20. Marec 2024
Darovacia zmluva
13/2024
0,00 € Sadíme Stromy - občianske združenie, Stredná 427/7, 900 28 Zálesie Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
18. Marec 2024
Dodatok ku zmluve č. P6772
12/2024
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
13. Marec 2024
Zmluva o Elektronickej službe Business24
11/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
13. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
10/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
13. Marec 2024
Zmluva o úvere č. 134/CC/24
9/2024
80 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
13. Marec 2024
Zmluva číslo A/21/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Lazany - Cintorín Lazany Nový
A/21/2024
40,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Oľga Adámiková, Za priepasťou 472/21, 972 11 Lazany
13. Marec 2024
Zmluva číslo U/27/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Lazany - Cintorín Lazany Nový
U/27/2024
15,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Tatiana Prostináková, Slnečná stráň 634/7, 972 11 Lazany
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lazany na rok 2024
DOT_7/2024
2 000,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany DHZ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
12. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
8/2024
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Henrich Zvalo, Poruba č. 159, 972 11
12. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam
7/2024
82 400,00 € Pavel Dubec, Školská 435/37, 972 11 Lazany Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany