Centrálny register zmlúv

Obec Lehota pod Vtáčnikom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4
NZ_086/2022
96,00 € Vereš Peter, Ing. Obec Lehota pod Vtáčnikom
25. Október 2022
Dohoda č.22/12/012/30
INE_001/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Lehota pod Vtáčnikom
1. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k nájomnej zmluve
NZ_090/2022
0,00 € Richterová Alexandra Obec Lehota pod Vtáčnikom
27. Marec 2023
Dodatok č.1
INE_034/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Lehota pod Vtáčnikom
29. Marec 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy
INE_035/2023
0,00 € Barčinová Katarína Obec Lehota pod Vtáčnikom
16. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
HM_004/2023-NC
16,00 € Barčin Peter Obec Lehota pod Vtáčnikom
13. Marec 2023
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
INE_033/2023
0,00 € biobio s.r.o. Obec Lehota pod Vtáčnikom
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
KZ_001/2023
952,00 € Doboš Ján Obec Lehota pod Vtáčnikom
2. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. 11
NZ_007/2023
155,00 € Polušinová Eva Obec Lehota pod Vtáčnikom
2. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. 1
NZ_008/2023
159,00 € Hatala Peter Obec Lehota pod Vtáčnikom
2. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme bytu č. 1
NZ_010/2023
0,00 € Liener Rudolf Obec Lehota pod Vtáčnikom
1. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. 4
NZ_005/2023
128,00 € Ďurinová Mária Obec Lehota pod Vtáčnikom
1. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9
NZ_006/2023
168,00 € Ondrejka Peter Obec Lehota pod Vtáčnikom
24. Február 2023
Zmluva o dielo
INE_032/2023
9 950,00 € PROJEKTSTUDIO s.r.o. Obec Lehota pod Vtáčnikom
23. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
INE_031/2023
0,00 € Hater-Handlová s.r.o. Obec Lehota pod Vtáčnikom
22. Február 2023
Dodatok č.2
INE_030/2023
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Lehota pod Vtáčnikom
20. Február 2023
Zmluva o spolupráci
INE_029/2023
40,00 € Novotka Peter Obec Lehota pod Vtáčnikom
16. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2023-NC
HM_002/2023-NC
67,00 € Barčin Milan Obec Lehota pod Vtáčnikom
16. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2023-NC
HM_003/2023-NC
16,00 € Hlatká Anna Obec Lehota pod Vtáčnikom
15. Február 2023
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2020 nájomca požiadal o zmenu nájomnej zmluvy dňa 26. 01. 2023 a to o doplnenie zoznamu osôb tvoriacich domácnosť nájomcu. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1/2023 k nájomnej zmluve
NZ_004/2023
0,00 € Čuláková Marta Obec Lehota pod Vtáčnikom